Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Innovationspris för cancerdiagnostik

​Sveriges största innovationspris, Skapapriset, har tilldelats den tidigare chalmersdoktoranden Francesco Gatto för hans diagnosmetod för att upptäcka återfall i cancer.

Läs mer...

Innovationsmiljö på cancerområdet får finansiering från Vinnova

Med visionen att eliminera cancer som dödsorsak och omvandla cancer till en botbar eller kronisk sjukdom, ska innovationsmiljön bidra till att Sverige blir ledande på förebyggande arbete, upptäckt, diagnostik, behandling och organisation för patientcentrerad uppföljning.

Läs mer...

Politikerna lovar kortare väntetider men för prostatacancerpatienter händer mycket lite

Inför valet 2018 lovade alla partier väljarna att de skulle minska väntetiderna i cancervården. Statsminister Stefan Löfvén sade i SVT:s debatt att socialdemokraterna lyssnade på professionens råd och att de arbetade för väntetider på max 40 dagar (1 månad plus 10 dar) vilket är långt ifrån de verkliga väntetiderna för prostatacancer på 3–12 månader, längst väntetider av alla cancerformer. På frågan varför bara 4 procent av patienterna med allvarlig prostatacancer får vård i tid var hans svar; ”Det går i rätt riktning, är du cancersjuk ska du få vård i tid, vi ska fullfölja standardiserade vårdförlopp, vi måste investera mer i vården”.

Läs mer...

Nu är Sveriges första MR-Linac i drift på Akademiska

Flytten till nya vård- och behandlingsbyggnaden innebär att patienter på Akademiska sjukhuset nu kan erbjudas modern, avancerad strålbehandlingsteknik för tumörsjukdomar.

Läs mer...

Litium kan lindra strålskador efter behandling av hjärntumör

Barn som fått strålning mot hjärnan för att behandla tumörer kan få kognitiva problem senare i livet. Nu har forskare vid Karolinska Institutet i studier på möss visat att läkemedlet litium kan bidra till läkningen av dessa skador, långt efter att de uppkommit.

Läs mer...

Frida Smith vid RCC Väst erhåller forskningsstipendium

Frida Smith, PhD, specialistsjuksköterska och utvecklingsledare vid Regionalt Cancercentrum Väst har tilldelats 200 000 kronor för sitt forskningsprojekt ”Digi-Do – ett digitalt verktyg för att förbättra förberedelsen inför strålbehandling.

Läs mer...

Artiklar

PANKREASCANCERPATIENTEN EFTER OPERATIONEN – aspekter på patienten inför adjuvantbehandlingen

Pankreascancer drabbade i Sverige år 2017 719 män och 723 kvinnor. Före 55 års ålder är risken att drabbas av sjukdomen ungefär 1 promille och före 75 år 7–8 promille. För en 70–75-årig person är risken ungefär 1 på 1 000 att drabbas av malign pankreascancer det närmsta året – vilket innebär att det är en av den gamla människans sjukdomar. Detta skall hållas i minnet när man diskuterar behandling, må den vara kirurgisk eller farmakologisk.

Läkemedel mot cancer – en kort historia

Begreppet cytostatika förekommer som samlingsnamn för alla läkemedel mot cancer i FASS farmakologiska register från 1982, tidigare var rubriken Medel vid leukemi och andra maligna neoplasmer. Läkemedel mot cancer har funnits sedan andra världskriget; i denna artikel av farmacie doktor Anders Cronlund beskrivs dessa grupperade utifrån respektive verkningsmekanism.

Mantelcellslymfom och Hodgkins lymfom

För att få till stånd tillräckligt stora studier krävs ofta internationella samarbeten för forskare som söker ny kunskap kring den heterogena tumörgruppen lymfom. Här beskriver docent Ingrid Glimelius, Uppsala universitet, hur hon i samarbete med andra driver forskningen framåt när det gäller främst mantelcellslymfom och Hodgkins lymfom.

Post-ASCO

För åttonde året i rad besökte åtta ST-läkare och lika många mentorer det årliga ASCO-möte i Chicago, som i år under några vackra sommardagar samlat 35 000 deltagare från hela världen. Den 30 augusti möttes de utsända läkarna igen i Stockholm för att sprida och diskutera de senaste rönen som presenterats i Chicago.

Nya Bröstcentrum i Göteborg lyfter blicken ut mot världen för kunskap och inspiration

För patienterna: Tydligare vårdkedja, enklare och tryggare. För personalen: Kortare beslutsvägar, bättre organisation och mer kontakt med kolleger. Det är några av förhoppningarna med nyinvigda Bröstcentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.