Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Barncancerfonden delar ut 15,2 miljoner kronor till medicinteknisk forskning

Genom att dela ut pengar till medicinteknik vill vi bidra till att lösa problem av teknisk karaktär. Utrustning och medicintekniska metoder utvecklas idag för vuxna och anpassas oftast till barn först i efterhand. Här vill vi finansiera projekt som tänker barn redan från början, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Läs mer...

Nya BiTE-data och starka resultat inom myelom på ASH

Amgen har ett stort antal nyheter att presentera när ASH, världens största och främsta hematologikongress, startar på lördag i Orlando.

Läs mer...

Akademiska startar center för skallbaskirurgi

Operationer av exempelvis hjärntumörer och cancer som utgår från näsan och bihålorna, så kallad främre skallbaskirurgi, är komplexa. Akademiska sjukhuset har bildat en enhet där man samlar kompetens inom öron-näs-hals-, neuro- och plastikkirurgi med målet att förbättra tillgängligheten och stärka patientsäkerheten.

Läs mer...

Ny webbsida om cancerrehabilitering – alltomcancerrehab.se

Ny webbsida om cancerrehabilitering – alltomcancerrehab.se I början av 2018 påbörjade Blodcancerförbundet processen att söka om stöd för ett projekt rörande cancerrehabilitering av Allmänna Arvsfonden.

Läs mer...

Forskning inom prostatacancer minskar lidande och räddar liv

Mustaschkampen har bidragit till att forskningen inom prostatacancer ökar i Sverige. Under de senaste åren har stora framsteg gjorts. Jan-Erik Damber, professor i urologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och ledamot i Prostatacancerförbundets Forskningsråd svarar på vilka de tre viktigaste anledningarna är till att forska inom prostatacancerområdet.

Läs mer...

Läkemedel mot epilepsi hämmar tumörutveckling i hjärnan

Medicin som används mot en viss typ av epilepsi kan vara ett nytt sätt att behandla elakartade hjärntumörer hos spädbarn. En specifik mTOR-hämmare kan ta sig över blod-hjärnbarriären och både nå och attackera tumören där den finns. Det kan forskare från Uppsala universitet visa, i samarbete med amerikanska och brittiska kollegor, och forskningsresultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell Stem Cell.

Läs mer...

Artiklar

PANKREASCANCERPATIENTEN EFTER OPERATIONEN – aspekter på patienten inför adjuvantbehandlingen

Pankreascancer drabbade i Sverige år 2017 719 män och 723 kvinnor. Före 55 års ålder är risken att drabbas av sjukdomen ungefär 1 promille och före 75 år 7–8 promille. För en 70–75-årig person är risken ungefär 1 på 1 000 att drabbas av malign pankreascancer det närmsta året – vilket innebär att det är en av den gamla människans sjukdomar. Detta skall hållas i minnet när man diskuterar behandling, må den vara kirurgisk eller farmakologisk.

Läkemedel mot cancer – en kort historia

Begreppet cytostatika förekommer som samlingsnamn för alla läkemedel mot cancer i FASS farmakologiska register från 1982, tidigare var rubriken Medel vid leukemi och andra maligna neoplasmer. Läkemedel mot cancer har funnits sedan andra världskriget; i denna artikel av farmacie doktor Anders Cronlund beskrivs dessa grupperade utifrån respektive verkningsmekanism.

Mantelcellslymfom och Hodgkins lymfom

För att få till stånd tillräckligt stora studier krävs ofta internationella samarbeten för forskare som söker ny kunskap kring den heterogena tumörgruppen lymfom. Här beskriver docent Ingrid Glimelius, Uppsala universitet, hur hon i samarbete med andra driver forskningen framåt när det gäller främst mantelcellslymfom och Hodgkins lymfom.

Post-ASCO

För åttonde året i rad besökte åtta ST-läkare och lika många mentorer det årliga ASCO-möte i Chicago, som i år under några vackra sommardagar samlat 35 000 deltagare från hela världen. Den 30 augusti möttes de utsända läkarna igen i Stockholm för att sprida och diskutera de senaste rönen som presenterats i Chicago.

Nya Bröstcentrum i Göteborg lyfter blicken ut mot världen för kunskap och inspiration

För patienterna: Tydligare vårdkedja, enklare och tryggare. För personalen: Kortare beslutsvägar, bättre organisation och mer kontakt med kolleger. Det är några av förhoppningarna med nyinvigda Bröstcentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.