Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Keytruda® (pembrolizumab) och kemoterapi förbättrade överlevnaden hos lungcancerpatienter oavsett PD-L1-nivå

Totalöverlevnaden för patienter med icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp var signifikant förbättrad vid behandling med pembrolizumab i kombination med kemoterapi jämfört med enbart kemoterapi.

Läs mer...

Protein kan bromsa tumörers tillväxt i tarmen

En ny mekanism för reglering av stamceller i tarmen hos bananflugor har hittats och dessutom upptäcktes att ett visst protein kan bromsa tumörers tillväxt i tarmvävnad.

Läs mer...

Aggressiv bröstcancer har resistenta tumörceller redan före cellgiftsbehandling

Svårbehandlad och aggressiv så kallad trippelnegativ bröstcancer har resistens mot cellgifter redan innan cellgiftsbehandlingen påbörjats.

Läs mer...

Positivt besked för patienter som lever med multipelt myelom

Positivt besked för patienter som lever med multipelt myelom NT-rådet och Janssen (som utgör läkemedelsdivisionen av Johnson & […]

Läs mer...

Fler cancerfall kan upptäckas tidigt på vårdcentral

Betydligt fler misstänkta cancerfall än i dag kan identifieras tidigt inom primärvården. Dels utifrån symptom – men också patienternas besöksstatistik på vårdcentralen.

Läs mer...

Nya data för kombinationsbehandling av Opdivo och Yervoy

Opdivo i kombination med Yervoy i lågdos minskar risken för progression eller dödsfall med 42 procent jämfört med kemoterapi vid första linjens behandling av patienter med lungcancer och tumörer med hög mutationsbörda (TMB)

Läs mer...

Artiklar

ONKOLOGKLINIKEN PÅ LÄNSSJUKHUSET RYHOV

En ekonomi i balans. Ingen personalbrist. God tillgänglighet. Lagom stort. Goda medicinska resultat och toppmodern teknisk utrustning. Årets bästa mellanstora sjukhus fyra år i rad. Det må låta som skryt men på Onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, värd för årets Onkologidagar, har man ovanligt mycket att vara stolt över.

HLF-genen skyddar blodstamceller genom att bevara dem i vila

HLF är en viktig regulator av blodstamcellsfunktion och kan ge värdefull information om hur stamceller regleras normalt, men även vid uppkomst av leukemi. Det skriver Mattias Magnusson och Karolina Komorowska vid Lunds universitet i en ny studie som bekräftar tidigare fynd vad gäller HLF-genens centrala roll i regleringen av blodstamceller. Nästa steg är att identifiera genom vilka signaler HLF-genen skyddar stamcellerna för att kunna manipulera deras aktivitet i både normal blodbildning och vid leukemi.

ASH är världens bästa möte om lymfom

CAR-T-celler var kanske det största på 2017 års ASH-möte. Det finns mycket kvar att lära när det gäller både att få ut maximalt vad gäller effekt och att hantera biverkningar men klart är att sådan immunterapi tillsammans med immun-checkpointhämmare kommer att få en stor roll i framtiden. Resultaten inom myelom visar också att denna behandlingsprincip inte kommer att vara begränsad till CD19-positiva B-cellsmaligniteter. Det skriver docent Daniel Molin, forskare vid Uppsala universitet och överläkare på Akademiska sjukhuset i en översikt av framförallt de lymfomnyheter som presenterades på ASH i Atlanta.

Förbättrad cancerdiagnostik med 3D-mikroskopi

Den senaste tidens landvinningar inom ljusmikroskopi kan användas kliniskt för att förbättra patologisk diagnostisering av tumörer. Nu är det möjligt att avbilda hela tumörer digitalt och studera och karakterisera komplexa strukturer i tre dimensioner (3D). Det skriver professor Per Uhlén, Karolinska Institutet och Ayako Miyakawa, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Virtuell multidisciplinär konferens ska ge bättre bäckencancerrehabilitering i norr

Rehabilitering för patienter som behandlats för cancer i bäckenet har varit ett efter – satt område med många dolda problem. Den hjälp som funnits har helt enkelt inte varit tillräcklig. Här beskriver processledare Anette Lundqvist och rehabiliteringskoordinator Åsa Sandström hur RCC Norr valt att arbeta med problemet. Det centrala kan beskrivas som att det är patientens symtom och besvär som ska styra rehabiliteringsinsatserna, inte ursprungsdiagnosen. Kompetensen ska inte vara klinikbunden och insatserna ska på alla nivåer kunna gå över diagnosgränserna.