Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyttig ny kunskap om GI-cancer på ESMO

ESMO 2017 i Madrid bjöd inte på några revolutionerande nyheter vad gäller ämnesområdet gastrointestinal cancer, men ändå en hel del matnyttigt för en GI-onkolog. Det rapporterar docent Åke Berglund, överläkare vid Akademiska sjukhuset i ett referat från kongressen som arrangerades den 8–12 september.

Läs mer...

Basal statistik vid exokrin pankreascancer

Basal statistik vid exokrin pankreascancer Det är få som blir lyckliga av att läsa statistiska uppgifter – till […]

Läs mer...

Antiangiogen behandling av kolorektala levermetastaser

En studie av hur metastaserade tumörceller säkerställer sin blod tillförsel vid tillväxt visar att hälften av levermetastaserna vid kolorektal cancer bildar egna kärlsystem medan den andra hälften utnyttjar befintliga kärlstrukturer. Här skriver forskaren och kirurgen Hanna Nyström vid Umeå universitet om upptäckten som ger ledtrådar till varför cancerbehandlingar inriktade på att förhindra kärlnybildningen ofta inte har önskad effekt.

Läs mer...