Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Gentester kan ge skräddarsydd behandling

Idag kan vi kartlägga en persons hela arvsmassa snabbare och billigare än förut. Det gör det möjligt att behandla patienter utifrån deras genetiska förändringar, så kallad precisionsmedicin. Först ut är olika cancersjukdomar och sällsynta ärftliga sjukdomar.

Läs mer...

Fler cancerfall i gruppen kvinnor med svår sömnapné

Gruppen kvinnor med svår sömnapné tycks ha förhöjd risk att drabbas av cancer, visar en aktuell studie. Något orsakssamband påvisas inte, men länken mellan nattlig syrebrist hos kvinnor och större cancerrisk är ändå tydlig.

Läs mer...

Calquence (acalabrutinib) får genombrottstatus av FDA för KLL

Genombrottsstatusen grundar sig på de positiva resultaten från två Fas III studier.

Läs mer...

Hormonterapi har en lång effekt vid bröstcancer

Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt långtidseffekter vid hormonbehandling hos kvinnor med de vanligaste typerna av hormonkänslig bröstcancer. Resultaten som presenteats i JAMA Oncology, visar att behandlingen har en skyddande effekt.

Läs mer...

Lynparza nådde primära målet med PROfound prövningen

AstraZeneca och MSD’s Lynparza nådde det primära behandlingsmålet att signifikant förlänga livet utan progression för patienter med kastrationsresistent prostatacancer jämfört med standardbehandling.

Läs mer...

LONSURF får positivt utlåtande för patienter med tidigare behandlad metastaserande magcancer

CHMP har lämnat ett positivt utlåtande om Lonsurf som monoterapi för behandling av vuxna patienter med metastaserande magcancer, inklusive adenocarcinom i gastroesofageala övergången.

Läs mer...

Artiklar

Nytt klimatinitiativ – TA TÅGET TILL ESMO!

Vädret förändras mitt framför våra ögon, vetenskaplig konsensus knyter mänskliga utsläpp av växthusgaser till störningar i klimatet1 och Parisavtalet visar vägen mot ett nytt och hållbart samhälle2. Detta är ingången till pilotprojektet ”tåg till ESMO för klimatet” där målet är att personer från sjukvården, akademin och industrin ska resa tillsammans till Barcelona i september 2019.

Unga med Hodgkins lymfom – har låg risk för återfall – efter två år

Behandlingen av Hodgkins lymfom är nu så effektiv att unga patienter som inte får återfall inom två år efter avslutad behandling har en för – väntad överlevnad som liknar den i befolkningen. Det visar en ny studie som genomförts av forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med forskare vid Aalborgs universitetssjukhus i Danmark och Radiumhospitalet i Oslo. Studien refereras här av Karin Ekström Smedby, specialistläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och lektor vid Karolinska Institutet.

Margareta Haag leder Nätverket mot cancer

Att kalla Margareta Haag internationell är ett kraftigt understatement. Det går snabbare att räkna upp länder hon inte besökt och/ eller bott i än motsatsen. Hon har också alltid varit en skicklig nätverkare och föreningsmänniska. Som nybliven ordförande för Nätverket mot cancer (NMC) kommer nu alla hennes samlade erfarenheter väl till pass – inte minst den egna erfarenheten av att leva med en kronisk cancersjukdom.

CYSTISKA PANKREASTUMÖRER: Förekomst av munbakterier kopplas till svårighetsgrad

Förekomsten av munbakterier i så kallade cystiska bukspottkörteltumörer är kopplat tilltumörens svårighetsgrad. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet. Förhoppningen är att resultaten kan bidra till bättre diagnostik och behandling av cancer i bukspottkörteln, skriver kirurgen Asif Halimi, Karolinska Universitetssjukhuset, forskaren Haleh Davanian och docent Margaret Sällberg Chen, båda vid Odontologiska institutionen, Karolinska Institutet.

Kroppsegen transplantation av fett kan minska strålinducerad fibros hos bröstcancerpatienter

En ny studie ger visst biologiskt stöd för att kroppsegen fettransplantation är en kirurgisk metod som kan minska strålinducerad fibros hos patienter med genomgången bröstcancer. Det skriver specialistläkaren Anna Lindegren vid Södersjukhuset i en gedigen genomgång av forskningsfältets olika delar. Studien publicerades nyligen i British Journal of Surgery.