Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

EU-uppdrag till Barncancerfondens forskningschef

Barncancerfondens forskningschef Kerstin Sollerbrant blir ledamot i Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för avancerade terapier.

Läs mer...

Ny läkemedelskombination ger bättre prognos vid malignt melanom

Vid ASCO, den största årliga onkologikongressen i världen presenterades uppdaterade resultat för den sk. Columbus studien. De patienter som ingick i studien hade spridd eller inte opererbart malignt melanom med en speciell mutation, sk. BRAFV600 mutation.

Läs mer...

Karolinska Universitetssjukhuset ackrediterat som ”Center of Excellence” för äggstockscancer

Europeiska föreningen för gynekologisk cancer, European Society of Gynaecological Oncolgy (ESGO) har ackrediterat patientflödet gynekologisk cancer på Karolinska Universitetssjukhuset till ett Center of Excellence* som är den högsta nivån de beviljar.

Läs mer...

Lovande resultat för nytt läkemedel vid spridd tarmcancer

Patienter med spridd kolorektalcancer och en specifik genetisk förändring fick förlängd överlevnad när de behandlades med en ny kombination av läkemedel, visar en ny studie. Behandlingen är den första målinriktade terapin för denna typ av cancer. En ansökan om godkännande av behandlingen förväntas inom kort.

Läs mer...

Fortsatta framgångar vid behandling av malignt melanom

För patienter med spridd icke operabelt malignt melanom som har en speciell mutation (BRAF) som behandlas med de målinriktade läkemedlen Braftovi plus Mektovi tar det signifikant längre tid innan deras sjukdom börjar förvärras.

Läs mer...

Halverad operationsmarginal runt melanomet är lika säkert vid högrisk melanom

Standardbehandling vid aggressiv hudcancer är att operera bort tumören. Forskare vid Karolinska visa nu att 2cm operationsmarginal är lika säkert som 4 cm som är standard. I studien är publicerad i Lancet, ingår över 900 patienter med en uppföljningstid på i snitt 19 år efter operation.

Läs mer...

Artiklar

Nytt klimatinitiativ – TA TÅGET TILL ESMO!

Vädret förändras mitt framför våra ögon, vetenskaplig konsensus knyter mänskliga utsläpp av växthusgaser till störningar i klimatet1 och Parisavtalet visar vägen mot ett nytt och hållbart samhälle2. Detta är ingången till pilotprojektet ”tåg till ESMO för klimatet” där målet är att personer från sjukvården, akademin och industrin ska resa tillsammans till Barcelona i september 2019.

Unga med Hodgkins lymfom – har låg risk för återfall – efter två år

Behandlingen av Hodgkins lymfom är nu så effektiv att unga patienter som inte får återfall inom två år efter avslutad behandling har en för – väntad överlevnad som liknar den i befolkningen. Det visar en ny studie som genomförts av forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med forskare vid Aalborgs universitetssjukhus i Danmark och Radiumhospitalet i Oslo. Studien refereras här av Karin Ekström Smedby, specialistläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och lektor vid Karolinska Institutet.

Margareta Haag leder Nätverket mot cancer

Att kalla Margareta Haag internationell är ett kraftigt understatement. Det går snabbare att räkna upp länder hon inte besökt och/ eller bott i än motsatsen. Hon har också alltid varit en skicklig nätverkare och föreningsmänniska. Som nybliven ordförande för Nätverket mot cancer (NMC) kommer nu alla hennes samlade erfarenheter väl till pass – inte minst den egna erfarenheten av att leva med en kronisk cancersjukdom.

CYSTISKA PANKREASTUMÖRER: Förekomst av munbakterier kopplas till svårighetsgrad

Förekomsten av munbakterier i så kallade cystiska bukspottkörteltumörer är kopplat tilltumörens svårighetsgrad. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet. Förhoppningen är att resultaten kan bidra till bättre diagnostik och behandling av cancer i bukspottkörteln, skriver kirurgen Asif Halimi, Karolinska Universitetssjukhuset, forskaren Haleh Davanian och docent Margaret Sällberg Chen, båda vid Odontologiska institutionen, Karolinska Institutet.

Kroppsegen transplantation av fett kan minska strålinducerad fibros hos bröstcancerpatienter

En ny studie ger visst biologiskt stöd för att kroppsegen fettransplantation är en kirurgisk metod som kan minska strålinducerad fibros hos patienter med genomgången bröstcancer. Det skriver specialistläkaren Anna Lindegren vid Södersjukhuset i en gedigen genomgång av forskningsfältets olika delar. Studien publicerades nyligen i British Journal of Surgery.