Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ge extra stöd till ängsliga patienter

Senaste forskningen är enig. Psykosociala faktorer påverkar cancer. Individanpassad vård kräver psykosocialt beaktande och kunskap om individen. John Magnus Roos, doktor i psykologi och forskare vid Centrum för konsumtionsvetenskap vid Göteborgs universitet och Veryday, förklarar här de psykosociala
faktorernas betydelse vid cancer.

Läs mer...

”Var som vanligt!”

Cancerpatienter behöver stöd av familj och vänner. Men inget dalt eller tycka synd om. Omgivningens bemötande är viktigt.
– Uppträd som före sjukdomen, rekommenderar Eva-Maria Strömsholm, klasslärare, utvecklings psykolog, författare, före läsare och snart klar sjuk skötare.

Läs mer...

SWELIFE satsar stort på Nya möjligheter

Ny nationell standard för sjukvårdsintegrerad biobankning ökar förutsättningarna för individanpassad hälso- och sjukvård, Personalised Medicine. Vi står inför ett paradigmskifte. Cancerbehandling kommer att grundas på orsakerna till sjukdomen och varje patients förutsättningar. Sofia Waldemarson, Projektledare SWElife, Forskare CREATE Health Cancer Center, berättar här om de senaste nyheterna på området.

Läs mer...