Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Opdivo EU-godkänt som adjuvant behandling för patienter med malignt melanom

Godkännandet gäller adjuvant behandling av patienter med malignt melanom som involverat lymfkörtlar eller som har spridit sig (metastaserat) och som först fullständigt avlägsnats genom operation.

Läs mer...

Replik DN Debatt. ”Snabb utveckling mot alltmer avancerad cancerdiagnostik”

Faktum är att redan i dag åtföljs många nya cancerläkemedel av ett särskilt diagnostiskt test som syftar till att visa vilka patienter som kan förväntas få effekt av läkemedlet, skriver Anders Blanck, vd LIF – de forskande läkemedelsföretagen.

Läs mer...

Nyupptäckt cellskelett gynnar cancerutveckling

Skelettet är nödvändigt för mitokondriernas funktion, men forskarna fann även att cancerceller utnyttjar skelettet för att kunna bibehålla sin cellandningsförmåga – och därigenom överleva.

Läs mer...

DN Debatt. ”Nya dyra cancermediciner utan verkan för de flesta”

De nya effektivare cancermedicinerna förlänger livet för många. Men de ­positiva effekterna kan bara ses hos en mindre andel av patienterna. Nya siffror visar att hälften av patienterna inte hjälps av behandlingen. Samhället måste ta ett större ansvar för att patienterna får en individualiserad behandling med högre verkningsgrad än i dag, skriver fem cancerexperter.

Läs mer...

Regeringen ger medalj för arbete med cancervården

Regeringen har beslutat att tilldela Katarina Johansson medaljen Illis quorum meruere labores i guld av åttonde storleken för sitt betydelsefulla arbete för cancervården i Sverige.

Läs mer...

Ytterligare ett positivt CHMP-utlåtande för Keytruda (pembrolizumab)

Ytterligare ett positivt CHMP-utlåtande för Keytruda (pembrolizumab) Keytruda (pembrolizumab) i kombination med pemetrexed och platinabaserad kemoterapi som första […]

Läs mer...

Artiklar

Så kan du hantera rädsla

Ett av de mest destruktiva mänskliga fenomenen är rädsla. Naturligtvis har rädslan haft ett överlevnadsvärde så att våra förfäder skyddade sig från faror genom att fly eller genom att gömma sig. För ett barn är rädslan fortfarande viktig, men ju äldre vi blir desto mer skadlig blir den.

Reflektion i tiden – patientperspektiv

Jag var ung, nyutexaminerad klasslärare, studerade utvecklingspsykologi och tävlade i halvmaraton. Jag hade livet framför mig och det jag älskade mest var träning och tävling. En solig höstdag 2008 kom startskottet till min cancerresa.

Forskarporträtt Ulla Strömberg

Redan som liten dalkulla i Mora kände hon starkt att hon i framtiden ville arbeta med något som verkligen kunde hjälpa människor. Och det har hematologen och forskaren Ulla Strömberg på Akademiska sjukhuset i Uppsala sannerligen hunnit göra vid det här laget. Hon brinner för sin forskning kring KML, kronisk myeloisk leukemi, och det är patienterna som har platsen närmast hjärtat.

Selenproteiner

En ny koppling mellan selen och cancer kan komma att ligga till grund för utveckling av nya former av behandling som kan komplettera dagens cancerterapier. Det gäller nyligen publicerade resultat om hämning av särskilda selenproteiner och molekylerna undersöks nu vidare som möjliga kandidater till nya cancerläkemedel. Det skriver professor Elias Arnér, Avdelningen för Biokemi, Medicinsk Biokemi och Biofysik vid Karolinska Institutet.

Lokalablation av tumörer – minskar lidande och räddar liv

Nu har över 1 000 behandlingar utförts med ablationsteknik där primärtumörer och metastaser ”värms bort” med hjälp av avancerad röntgenteknik och mikrovågor. Utvecklingen har gått snabbt framåt och flera olika forskningsprojekt pågår där vi ganska snart kommer att se resultat, skriver docent Jacob Freedman, överläkare vid Danderyds Sjukhus. Han är en av initiativtagarna till att implementera och utveckla tekniken både i Sverige och i samarbete med andra sjukhus i Europa.