Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Högintensiv behandling förbättrar överlevnaden vid Burkitts lymfom

De senaste åren har kunskapen om tumörspecifika egenskaper och det genetiska landskapet hos lymfom ökat markant. Dessa forskningsframsteg kommer förhoppningsvis att bidra till utveckling av mer målinriktad terapi och möjliggöra förbättrad, individualiserad behandling framöver. Tove Wästerlid, disputerad AT-läkare, redogör här för studier som ingår i en nyligen framlagd avhandling kring Burkitts lymfom och storcelligt B-cellslymfom, två aggressiva B-cellsmaligniteter.

Läs mer...

Annika Sjövall är spindeln i det multidisciplinära tarmcancernätet

Ett multidisciplinärt förhållningssätt inom cancervården ska i dag vara en självklarhet. Men för att det ska vara framgångsrikt krävs engagemang, tålamod och uthållighet från samtliga inblandade professioner och specialiteter. Och i takt med att vården utvecklas måste även det multidisciplinära arbetet göra det. I sjukvårdsregion Stockholm- Gotland har man i dag kommit långt, men vägen dit har tagit tid.

Läs mer...

Nya mekanismer för spridning av elakartad barnhjärntumör – medulloblastom

Vi behöver identifiera små skillnader mellan ursprungstumör och återfallstumör för att kunna utveckla en ny specifik behandling mot återkommande, aggressiva tumörer som inte längre svarar på den standardbehandling som ges idag. Det skriver Sara Bolin, forskare vid Uppsala universitet, som studerat nya mekanismer för spridning av den elakartade barnhjärntumören medulloblastom.

Läs mer...