Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

​TLV subventionerar myelomläkemedlet Ninlaro

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att med begränsning subventionera Ninlaro (ixazomib) för behandling av patienter med multipelt myelom, en hematologisk malign sjukdom som uppstår i benmärgen. Det innebär att de svenska landstingen nu kan erbjuda patienter behandling medläkemedletinom ramen för den statliga läkemedelsförmånen.

Läs mer...

Viktigt för kvinnor med bröstcancer att träna under cellgiftsbehandling

I samarbete med Karolinska Institutet (KI) har Daniele Cardinale, doktorand vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), tillsammans med Sara Mijwel vid KI, publicerat en artikel i den vetenskapliga tidningen FASEB. Studieresultaten visar att 16 veckor av högintensiv styrke- och konditionsträning under cellgiftsbehandlingen medför en förbättrad muskelmassa och muskelmetabolism.
– Därför är det viktigt att rekommendera träningsprogram för patienter med bröstcancer för att så tidigt som möjligt motverka skadliga effekter av cellgifter på muskelfunktionen och förbättra patienternas livskvalitet, säger Daniele Cardinale.

Läs mer...

”Dags att ställa de svåra frågorna om framtidens cancervård”

Idag publiceras rapporten Care for Cancer inför årets Uppsala Health Summit 14 – 15 juni, som fokuserar på hur vi kan bana väg för en bättre och mer jämlik tillgång till bästa möjliga diagnostik och vård.

Läs mer...

Min skalliga mamma

Min skalliga mamma är en barnbok om cancer, hur det kan vara ur ett barns perspektiv när en förälder drabbas av cancer.

Läs mer...

Cancervården ska stärkas och bli mer långsiktig

Regeringen har beslutat om en ny långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården. Detta för att korta köer och möta de utmaningar som cancervården står inför. Det handlar bland annat om att stärka det förebyggande arbetet, ta tillvara digitaliseringens möjligheter och ge rätt stöd vid rehabilitering av cancersjuka.

Läs mer...

Europeiska kommissionen godkänner Cabometyx® (cabozantinib)som förstahandsbehandling vid avancerad njurcancer

Europeiska kommissionen har godkänt Cabometyx® (cabozantinib) som förstahandsbehandling för vuxna patienter med medelhög eller hög risk för avancerad njurcancer (aRCC). Cabometyx® är den första och enda monoterapin som uppvisar bättre klinisk effekt jämfört med sunitinib hos tidigare obehandlade patienter med avancerad njurcancer av medel eller hög risk.

Läs mer...

Artiklar

ONKOLOGKLINIKEN PÅ LÄNSSJUKHUSET RYHOV

En ekonomi i balans. Ingen personalbrist. God tillgänglighet. Lagom stort. Goda medicinska resultat och toppmodern teknisk utrustning. Årets bästa mellanstora sjukhus fyra år i rad. Det må låta som skryt men på Onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, värd för årets Onkologidagar, har man ovanligt mycket att vara stolt över.

HLF-genen skyddar blodstamceller genom att bevara dem i vila

HLF är en viktig regulator av blodstamcellsfunktion och kan ge värdefull information om hur stamceller regleras normalt, men även vid uppkomst av leukemi. Det skriver Mattias Magnusson och Karolina Komorowska vid Lunds universitet i en ny studie som bekräftar tidigare fynd vad gäller HLF-genens centrala roll i regleringen av blodstamceller. Nästa steg är att identifiera genom vilka signaler HLF-genen skyddar stamcellerna för att kunna manipulera deras aktivitet i både normal blodbildning och vid leukemi.

ASH är världens bästa möte om lymfom

CAR-T-celler var kanske det största på 2017 års ASH-möte. Det finns mycket kvar att lära när det gäller både att få ut maximalt vad gäller effekt och att hantera biverkningar men klart är att sådan immunterapi tillsammans med immun-checkpointhämmare kommer att få en stor roll i framtiden. Resultaten inom myelom visar också att denna behandlingsprincip inte kommer att vara begränsad till CD19-positiva B-cellsmaligniteter. Det skriver docent Daniel Molin, forskare vid Uppsala universitet och överläkare på Akademiska sjukhuset i en översikt av framförallt de lymfomnyheter som presenterades på ASH i Atlanta.

Förbättrad cancerdiagnostik med 3D-mikroskopi

Den senaste tidens landvinningar inom ljusmikroskopi kan användas kliniskt för att förbättra patologisk diagnostisering av tumörer. Nu är det möjligt att avbilda hela tumörer digitalt och studera och karakterisera komplexa strukturer i tre dimensioner (3D). Det skriver professor Per Uhlén, Karolinska Institutet och Ayako Miyakawa, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Virtuell multidisciplinär konferens ska ge bättre bäckencancerrehabilitering i norr

Rehabilitering för patienter som behandlats för cancer i bäckenet har varit ett efter – satt område med många dolda problem. Den hjälp som funnits har helt enkelt inte varit tillräcklig. Här beskriver processledare Anette Lundqvist och rehabiliteringskoordinator Åsa Sandström hur RCC Norr valt att arbeta med problemet. Det centrala kan beskrivas som att det är patientens symtom och besvär som ska styra rehabiliteringsinsatserna, inte ursprungsdiagnosen. Kompetensen ska inte vara klinikbunden och insatserna ska på alla nivåer kunna gå över diagnosgränserna.