Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Karolinska först i Sverige att certifieras för CAR-T cellbehandling vid akut lymfatisk B-cellsleukemi

CAR-T cellsterapi innebär att patientens egna immunceller tas ut och modifieras genetiskt för att bli bättre på att identifiera och döda tumörceller för att sedan återföras till patienten.

Läs mer...

Syrgas i tryckkammare ger lindring efter strålbehandling

Syrgasbehandling i tryckkammare kan lindra självskattade symptom och biverkningar efter strålbehandling mot cancer i bäckenregionen, visar en studie. Efter 30-40 pass i kammaren upplevde många att både blödningar, läckage och smärtor dämpats.

Läs mer...

Region Skåne bäst i Sverige på screening för livmoderhalscancer

Det framkommer när Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) i sin årsrapport delar ut årets guldstjärna till Region Skåne.

Läs mer...

Individualiserad behandlingen med ett nyligen godkänt radioaktivt cancerläkemedel

Individualiserad behandlingen med ett nyligen godkänt radioaktivt cancerläkemedel Lundaforskarna Anna Sundlöv och Katarina Sjögreen-Gleisner som har tagit fram […]

Läs mer...

Små molekyler påverkar utvecklingen av cancer

Varför sprider sig tumörer från prostatan och metastaserar framför allt till skelett? Vid avdelningen för translationell cancerforskning Lunds universitet arbetar man efter hypotesen att små molekyler så kallade mikroRNA har en viktig betydelse för cancerns utveckling.

Läs mer...

Nu byggs nya modeller inom prostatacancervården

Tillförlitligare PSA-prov, fusionsbiopsi, säkrare diagnos med hjälp av artificiell intelligens och nya läkemedel. De senaste åren har forskningen kring prostatacancer tagit viktiga steg framåt.

Läs mer...

Artiklar

PANKREASCANCERPATIENTEN EFTER OPERATIONEN – aspekter på patienten inför adjuvantbehandlingen

Pankreascancer drabbade i Sverige år 2017 719 män och 723 kvinnor. Före 55 års ålder är risken att drabbas av sjukdomen ungefär 1 promille och före 75 år 7–8 promille. För en 70–75-årig person är risken ungefär 1 på 1 000 att drabbas av malign pankreascancer det närmsta året – vilket innebär att det är en av den gamla människans sjukdomar. Detta skall hållas i minnet när man diskuterar behandling, må den vara kirurgisk eller farmakologisk.

Läkemedel mot cancer – en kort historia

Begreppet cytostatika förekommer som samlingsnamn för alla läkemedel mot cancer i FASS farmakologiska register från 1982, tidigare var rubriken Medel vid leukemi och andra maligna neoplasmer. Läkemedel mot cancer har funnits sedan andra världskriget; i denna artikel av farmacie doktor Anders Cronlund beskrivs dessa grupperade utifrån respektive verkningsmekanism.

Mantelcellslymfom och Hodgkins lymfom

För att få till stånd tillräckligt stora studier krävs ofta internationella samarbeten för forskare som söker ny kunskap kring den heterogena tumörgruppen lymfom. Här beskriver docent Ingrid Glimelius, Uppsala universitet, hur hon i samarbete med andra driver forskningen framåt när det gäller främst mantelcellslymfom och Hodgkins lymfom.

Post-ASCO

För åttonde året i rad besökte åtta ST-läkare och lika många mentorer det årliga ASCO-möte i Chicago, som i år under några vackra sommardagar samlat 35 000 deltagare från hela världen. Den 30 augusti möttes de utsända läkarna igen i Stockholm för att sprida och diskutera de senaste rönen som presenterats i Chicago.

Nya Bröstcentrum i Göteborg lyfter blicken ut mot världen för kunskap och inspiration

För patienterna: Tydligare vårdkedja, enklare och tryggare. För personalen: Kortare beslutsvägar, bättre organisation och mer kontakt med kolleger. Det är några av förhoppningarna med nyinvigda Bröstcentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.