Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Nationell handlingsplan ska stärka patientsäkerheten

Socialstyrelsen får i uppdrag att samordna och stödja patientsäkerhetsarbetet på nationell nivå. Myndigheten ska tillsammans med berörda aktörer utarbeta en nationell handlingsplan för hälso- och sjukvårdens arbete med ökad patientsäkerhet.

Läs mer...

Regeringen stöder prostatacancertester

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige. För att PSA-provtagningen (prostataspecifikt antigen) ska bli mer strukturerad och jämlik ger Regeringen 8,4 miljoner kronor till de regionala cancercentrumen. PSA-prover görs för att upptäcka prostatacancer och för att följa behandlingen. Detta beslut är ett steg på vägen mot screening.

Läs mer...

Neurokirurgiska kliniken visade poster i Amsterdam

Hur förändrar sig symtom över tid hos patienter med maligna hjärntumörer och hur tidigt kan de upptäckas och adekvat rehabilitering sättas in?

Läs mer...

Kombination av tester kan förbättra prostatacancerdiagnostik

Ny forskning från Karolinska Institutet visar att blodtestet Stockholm3 tillsammans med magnetkameraundersökning och riktade vävnadsprov kan leda till en kraftig minskning av onödiga biopsier och diagnoser av ofarlig cancer, utan att behandlingskrävande cancer missas. Studien publiceras i European Urology.

Läs mer...

Samarbete för att ge fler patienter tillgång till immunterapi

I Sverige finns ett flertal godkända läkemedel på området och det finns landstingsgemensamma nationella rekommendationer som pekar ut vilka patienter som ska ha behandlingarna. Men fortfarande når behandlingsrekommendationerna inte fullt ut i sjukvården.

Läs mer...

ILCO utkräver politiskt ansvar för cancerpatienter som förvägras avgörande behandlingstester

Efter en debatt under politikerveckan i Almedalen, utkräver nu ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet politiskt ansvar för att patienter med spridd tarmcancer inte får de tester som är direkt avgörande för behandlingen

Läs mer...

Artiklar

Så kan du hantera rädsla

Ett av de mest destruktiva mänskliga fenomenen är rädsla. Naturligtvis har rädslan haft ett överlevnadsvärde så att våra förfäder skyddade sig från faror genom att fly eller genom att gömma sig. För ett barn är rädslan fortfarande viktig, men ju äldre vi blir desto mer skadlig blir den.

Reflektion i tiden – patientperspektiv

Jag var ung, nyutexaminerad klasslärare, studerade utvecklingspsykologi och tävlade i halvmaraton. Jag hade livet framför mig och det jag älskade mest var träning och tävling. En solig höstdag 2008 kom startskottet till min cancerresa.

Forskarporträtt Ulla Strömberg

Redan som liten dalkulla i Mora kände hon starkt att hon i framtiden ville arbeta med något som verkligen kunde hjälpa människor. Och det har hematologen och forskaren Ulla Strömberg på Akademiska sjukhuset i Uppsala sannerligen hunnit göra vid det här laget. Hon brinner för sin forskning kring KML, kronisk myeloisk leukemi, och det är patienterna som har platsen närmast hjärtat.

Selenproteiner

En ny koppling mellan selen och cancer kan komma att ligga till grund för utveckling av nya former av behandling som kan komplettera dagens cancerterapier. Det gäller nyligen publicerade resultat om hämning av särskilda selenproteiner och molekylerna undersöks nu vidare som möjliga kandidater till nya cancerläkemedel. Det skriver professor Elias Arnér, Avdelningen för Biokemi, Medicinsk Biokemi och Biofysik vid Karolinska Institutet.

Lokalablation av tumörer – minskar lidande och räddar liv

Nu har över 1 000 behandlingar utförts med ablationsteknik där primärtumörer och metastaser ”värms bort” med hjälp av avancerad röntgenteknik och mikrovågor. Utvecklingen har gått snabbt framåt och flera olika forskningsprojekt pågår där vi ganska snart kommer att se resultat, skriver docent Jacob Freedman, överläkare vid Danderyds Sjukhus. Han är en av initiativtagarna till att implementera och utveckla tekniken både i Sverige och i samarbete med andra sjukhus i Europa.