Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Europeiska kommissionen godkänner Cabometyx i kombination med Opdivo som första linjens behandling för patienter med avancerad njurcellscancer

Prövningsdata visade att Cabometyx i kombination med Opdivo fördubblade den genomsnittliga progressionsfria överlevnaden och signifikant förbättrade den totala överlevnaden och sjukdomskontrollen med färre avbrutna behandlingar jämfört med sunitinib.

Läs mer...

3D-mammografi minskar antalet fall av bröstcancer

I jämförelse med traditionell mammografi (2D) minskar 3D-mammografi antalet bröstcancerfall som diagnostiseras mellan screeningtillfällena, så kallad intervallcancer. Det visar nya resultat från en stor screeningstudie genomförd vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

Läs mer...

Forskning om äggstockscancer får nästan en miljon kronor

Lena Wäpplings Stiftelse delar ut 2021-års forskningsmedel till Professor Tobias Sjöblom, Docent Stefan Enroth, båda Uppsala universitet, samt till Professor Gabriel Schär vid Universitäts Spital i Zürich. Forskningsprojekten som Sjöblom, Enroth och Schär driver, syftar alla till att tidigare upptäcka och diagnostisera äggstockscancer.

Läs mer...

Viktigt att förebygga viktnedgång och undvika alkohol under pågående cancerbehandling

En tredjedel av all cancer går att förebygga genom hälsosamma levnadsvanor, bland annat hälsosamma matvanor. Men vilken mat är bäst för den som drabbats av cancer? Budskapen är ofta motstridiga vilket kan leda till onödig oro och hälsorisker för patienten. Det framkom under ett webbinarium den 11 mars om kunskapsläget gällande mat i samband med cancerbehandling.

Läs mer...

Real-world data stöder effekten av första linjens kombinationsbehandling med IBRANCE vid HR+, HER2- metastatisk bröstcancer

Den första storskaliga jämförande effektanalysen av en CDK 4/6-hämmare plus letrozol som utvärderar progressionsfri överlevnad och överlevnad jämfört med enbart letrozol.

Läs mer...

ESMO Examination in Sweden

The 2021 ESMO examination will be held in presence in Stockholm on Saturday 18 September 2021 (17:30-20:00 CEST) in accordance with the current rules included in anti-COVID protocols.

Läs mer...

Artiklar

Digital konferens för ökat samarbete

På Världscancerdagen den 4 februariarrangerades konferensen Focus on Cancer Collaboration i Medicon Village i Lund. Konferensen är ett samarbete mellan Medicon Village, LU Innovation, Create Health samt Lund University Cancer Centre (LUCC), som också firade ettårsjubileum.

Ökad känsla av ensamhet i samtalen till Cancerlinjen

Varje år tar drygt 8 000 människor kontakt med Cancerlinjen för att få svar på sina frågor om cancer. Under pandemin har antalet mejl och telefonsamtal legat på ungefär samma nivå som tidigare år.
– Men nästan alla samtal förra året handlade om en ökad känsla av ensamhet, berättar sjuksköterskan Fanny Pontán, som har arbetat med detta på Cancerfonden sedan 2018.

Patientöversikten – därför är den så uppskattad

Cancerresan är för de flesta patienter lång, krävande och snårig. För Karin Liljelund och Inge Nilsson är patientöversikten i cancervården ett viktigt verktyg för att kunna bli delaktiga i sin egen vård och behandling. Med hjälp av patientöversikten kan de tillsammans med vårdgivaren få en visuell helhetsbild av viktiga händelser. Verktyget skapar även förutsättningar för samtal om självupplevda erfarenheter av hälsa, sjukdom, livskvalitet samt förväntningar och farhågor.

Nobelpris och cancerforskning: Mellan framgång och skandal

I början av oktober varje år riktar forskare över hela världen blickarna mot Stockholm. Vem ska tilldelas Nobelpriset i fysiologi eller medicin? Inte bara för de enskilda laureaterna är Nobelförsamlingens beslut omvälvande. På grund av den enorma mediala uppmärksamheten världen över påverkas hela forskningsfältet där pristagarna är verksamma. Här gör vi några nedslag i prishistorien med fokus på onkologi.

P-piller minskar risk för både äggstockscancer och endometriecancer

En studie från Uppsala universitet1, där man inkluderat över 250 000 kvinnor, visar att p-piller skyddar mot både äggstocks- och endometriecancer. Den skyddande effekten består flera decennier efter att man slutat använda p-piller. Här beskriver forskargruppsledare Åsa Johansson vad den nya kunskapen kan betyda för möjligheten att i framtiden ge mer individuella råd till kvinnor.