Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

NEJM publicerar data från fas III-studie av Venclyxto i kombination med rituximab

Resultaten visar att vid en mediantid för uppföljning om 23,8 månader hade patienter med R/R KLL som fått venetoclax i kombination med rituximab uppnått signifikant förlängd PFS jämfört med bendamustin i kombination med rituximab.

Läs mer...

Cancerfonden fördubblar antalet forskartjänster

Ytterligare 28 cancerforskare får sina tjänster finansierade av Cancerfondens forskningsnämnd. Det är mer än dubbelt så många jämfört med förra året.

Läs mer...

4,1 miljoner kronor till forskning om prostatacancer

”-I år har vi fått in många ansökningar av hög kvalitet. Vi tycker det är fantastiskt roligt att dela ut anslag till svensk prostatacancerforskning med inriktning på att hitta nya metoder för bättre diagnos och behandling.”

Läs mer...

Ordförande i bröstcancerförening – vinnare av Årets Eldsjäl

Maria Wiklund Karlsson fick ta emot priset som Årets Eldsjäl, kategori hälsa.

Läs mer...

Strålbehandling i den virtuella världen

I strålhuset på Skånes universitetssjukhus i Lund finns sedan några dagar en unik Virtual Reality-utrustning installerad, den första i sitt slag i Sverige.

Läs mer...

PRAC: Xofigo skall inte kombineras med Zytiga och prednison/prednisolon

En pågående klinisk studie på asymtomatiska eller milt symptomatiska patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer har visar en ökad risk för dödsfall och frakturer vid kombination.

Läs mer...

Artiklar

ONKOLOGKLINIKEN PÅ LÄNSSJUKHUSET RYHOV

En ekonomi i balans. Ingen personalbrist. God tillgänglighet. Lagom stort. Goda medicinska resultat och toppmodern teknisk utrustning. Årets bästa mellanstora sjukhus fyra år i rad. Det må låta som skryt men på Onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, värd för årets Onkologidagar, har man ovanligt mycket att vara stolt över.

HLF-genen skyddar blodstamceller genom att bevara dem i vila

HLF är en viktig regulator av blodstamcellsfunktion och kan ge värdefull information om hur stamceller regleras normalt, men även vid uppkomst av leukemi. Det skriver Mattias Magnusson och Karolina Komorowska vid Lunds universitet i en ny studie som bekräftar tidigare fynd vad gäller HLF-genens centrala roll i regleringen av blodstamceller. Nästa steg är att identifiera genom vilka signaler HLF-genen skyddar stamcellerna för att kunna manipulera deras aktivitet i både normal blodbildning och vid leukemi.

ASH är världens bästa möte om lymfom

CAR-T-celler var kanske det största på 2017 års ASH-möte. Det finns mycket kvar att lära när det gäller både att få ut maximalt vad gäller effekt och att hantera biverkningar men klart är att sådan immunterapi tillsammans med immun-checkpointhämmare kommer att få en stor roll i framtiden. Resultaten inom myelom visar också att denna behandlingsprincip inte kommer att vara begränsad till CD19-positiva B-cellsmaligniteter. Det skriver docent Daniel Molin, forskare vid Uppsala universitet och överläkare på Akademiska sjukhuset i en översikt av framförallt de lymfomnyheter som presenterades på ASH i Atlanta.

Förbättrad cancerdiagnostik med 3D-mikroskopi

Den senaste tidens landvinningar inom ljusmikroskopi kan användas kliniskt för att förbättra patologisk diagnostisering av tumörer. Nu är det möjligt att avbilda hela tumörer digitalt och studera och karakterisera komplexa strukturer i tre dimensioner (3D). Det skriver professor Per Uhlén, Karolinska Institutet och Ayako Miyakawa, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Virtuell multidisciplinär konferens ska ge bättre bäckencancerrehabilitering i norr

Rehabilitering för patienter som behandlats för cancer i bäckenet har varit ett efter – satt område med många dolda problem. Den hjälp som funnits har helt enkelt inte varit tillräcklig. Här beskriver processledare Anette Lundqvist och rehabiliteringskoordinator Åsa Sandström hur RCC Norr valt att arbeta med problemet. Det centrala kan beskrivas som att det är patientens symtom och besvär som ska styra rehabiliteringsinsatserna, inte ursprungsdiagnosen. Kompetensen ska inte vara klinikbunden och insatserna ska på alla nivåer kunna gå över diagnosgränserna.