Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Var går gränsen för nyttan av prostatacancer?

Lokal radikalbehandling har potential att rädda liv även vid mycket avancerad prostatacancer. Det är slutsatsen av en observationsstudie som letts av professor Pär Stattin, överläkare vid urologen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Nu efterlyser han en randomiserad studie för att bekräfta eller förkasta resultaten av studien. Om resultaten kan bekräftas skulle behandlingspraxis ändras.

Läs mer...

Ny ordförande i Svenska KLL-gruppen

Till en början var siktet inställt på en tjänst som barnläkare men ödet ville annorlunda. Nu tar hon över ordförandeklubban i Svenska KLL-gruppen.
– Det känns både roligt och spännande att ta över i en tid då det händer så mycket på KLL-fronten, säger nyblivna ordföranden Maria Strandberg, överläkare på hematologen vid medicinkliniken på Sundvalls sjukhus.

Läs mer...

EHA i Köpenhamn

Den europeiska hematologikongressen EHA lockade i år omkring 10 000 deltagare till Köpenhamn. Det innebär att kongressen även fortsättningsvis får ses som Europas främsta forum för utbyte av forskningsresultat och kunskap inom hematologi. Många deltagare från andra delar av världen hade också sökt sig till EHA 2016 där mer än 2 000 abstracts presenterades.

Läs mer...