Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Tumörkrympning hos patienter med spridd kolorektalcancer efter 8 veckors behandling med arfolitixorin

Nya resultat från 19 patienter behandlade i första linjen visade tidig tumörkrympning definierat som en minskning större än 20 % av tumörstorlek från baslinjen, hos 47 % av patienterna (9/19).

Läs mer...

ERLEADA godkänt för patienter med icke metastaserad kastrationsresistent prostatacancer som löper hög risk att utveckla metastaserad sjukdom

Godkännandet baseras på kliniska data från fas 3-studien SPARTAN som visade att apalutamid minskade risken för fjärrmetastaser eller död med 72 procent samt förlängde den metastasfria överlevnaden med mer än två år i median.

Läs mer...

Världscancerdagen 4 februari

Världscancerdagen 4 februari: Bemötande och omhändertagande i världsklass? Inledningstalare är socialminister Annika Strandhäll (S) Nätverket mot cancer vill […]

Läs mer...

Upptäckt ifrågasätter modeller av cellytans organisation

Kroppens cellytor är som planeter – släta när man ser dem på håll men kuperade när man närmar sig. I en studie publicerad i Communications Biology beskrivs hittills okända konsekvenser av att data från cellytor normalt tolkas som om de inte hade någon topografi.

Läs mer...

Vill förstå mekanismerna bakom bröstcancer

Hon vill skaffa ny kunskap om de molekylära mekanismerna bakom spridd bröstcancer, och därmed lägga grund för framtida läkemedel

Läs mer...

Bättre och mer detaljerade undersökningar på Karolinska med kombinerad superkamera

Med den nya PET/MR-kameran blir Karolinska Universitetssjukhuset tredje sjukhus i Sverige att erbjuda denna teknik. Kameran, som ger bättre vävnadsdistinktion och mer detaljerad visualisering, kommer att användas både inom vård och forskning.

Läs mer...

Artiklar

Mer kunskap behövs om praktisk cancerprevention

Fetma är på väg att ta över rökningens plats som den största enskilda riskfaktorn för cancer. Det konstaterar World Cancer Research Fund i en uppmärksammad preventions rapport.
– Ökad kunskap om riskfaktorer är bra, men nu behövs också mer kunskap om praktisk cancerprevention, kommenterar professor Mats Lambe, Karolinska Institutet och RCC Uppsala/Örebro.

Fortbildningsdagarna i Umeå bjöd på fullspäckat och högkvalitativt program

Årets nationella fortbildningsdagar i hematologi arrangerades i ett mestadels soligt och höstvackert Umeå. Deltagarna bjöds ännu en gång på ett fullmatat program och för andra året i rad deltog även hematologisjuksköterskor. Omkring hälften av föreläsningarna var gemensamma för läkare och sjuksköterskor. Mötet ägde rum på konferenslokalen Väven alldeles intill älven. Lokalt ansvarig i år var Cecilia Isaksson, överläkare och hematolog vid Norrlands universitetssjukhus. Här refereras 2018 års Fortbildningsdagar av Tove Wästerlid, ST-läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Positivt om icke småcellig lungcancer på IASLC: Snabb utveckling av underhållsbehandling

Årets ”världskongress om lungcancer”, IASLC, var nummer 18 i ordningen och arrangerades i Toronto. Under några intensiva dagar presenterades totalt 2 384 högkvalitativa arbeten. Ur ett svenskt perspektiv var kongressen välbesökt och data som presenterades vid mötet kommer sannolikt att få stor betydelse för hur vi handlägger våra patienter i framtiden. Det skriver Michael Bergqvist, Stefan Bergström och Jonas Nilsson vid Gävle sjukhus samt Simon Ekman vid Karolinska Universitetssjukhuset i en kort sammanfattning av den viktigaste nya kunskapen som presenterades på kongressen.

Nationell samordning av prostatacancer – så ser Regionala cancercentrum i samverkans handlingsplan ut

När Socialstyrelsen åter sa nej till ett nationellt screeningprogram för prostatacancer gav Socialdepartementet i uppdrag åt Regionala cancercentrum i samverkan att ta fram en handlingsplan för hur PSA-testningen skulle kunna standardiseras och effektiviseras, samt att identifiera kunskapsluckor för hur kompletterande tester kan förbättra diagnostiken.
Projektledningen beskriver här vad detta initiativ resulterat i.

Nytt sätt att blockera förmåga att reparera vid strålbehandling

Hälften av alla cancerpatienter kommer att strålbehandlas någon gång under sin cancerbehandling. Ny forskning från Karolinska Institutet visar nu att det går att blockera cancercellernas förmåga att reparera sin arvsmassa vid strålbehandling och därmed stoppa cancercellernas överlevnad. Det skriver assisterande professor Nina Gustafsson i en sammanfattning av en ny studie som publicerats i Nature Communications. Hon och hennes forskarlag hoppas att upptäckten kan ligga till grund för nya sätt att behandla cancer i framtiden.