Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar & Webinar

21 januari 2022

CDK 4/6-hämmare i klinisk praxis med fokus på dosering och biverkningshantering: vad real-world evidence kan lära oss.

En föreläsning av Antonis Valachis, överläkare och docent, Örebro Universitet

Mer Information
25 januari 2022

Immunotherapy in mesothelioma

Professor Paul Baas, Head of the Department of Thoracic Oncology at the Netherlands Cancer Institute in Amsterdam, Nederländerna, kommer att belysa verkningsmekanismer och behandlingsresultat från det immunonkologiska behandlingsalternativ som nu finns tillgängligt vid malignt pleuramesoteliom i första linjen.

Mer Information
3 februari 2022

PROTEOMIK – framtidens teknik för tidig upptäckt och cancerdiagnostik

Proteomik ger möjlighet till upptäckt och funktionell analys av cancerspecifika proteinvarianter i vävnads- och blodprover. Ta del av ett webbinar som ger inblick den senaste utvecklingen inom proteomik och tillämpning inom ledande forskning inom lung- och bröstcancer för att upptäcka nya biomarkörer för immunterapi. Translationella tillämpningar av proteomik för detektion och diagnostik kommer diskuteras.

Mer Information
8 februari 2022

Immunterapi vid lungcancer

Anders Vikström, överläkare vid lungkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping, presenterar under detta interaktiva webinar olika komplicerade patientfall inom lungcancer som är baserade på verkliga patientfall från den kliniska vardagen.

Mer Information
8 februari 2022

Bröstcancerscreening

Eller ska vi i framtiden individualisera screeningen efter kvinnans enskilda risk och hitta den bästa metoden för just henne? Sophia kommer att berätta om olika framsteg inom bilddiagnostik och bröstcancer inklusive möjligheter och utmaningar med tidig diagnostik och riskbedömning.

Mer Information
22 februari 2022

Onkologisk immunterapi i klinisk praxis – hur identifiera och hantera immunrelaterad myokardit?

kan du som arbetar som läkare eller sjuksköterska anmäla dig till denna webbföreläsning om att identifiera och hantera myokardit vid onkologisk immunterapi. En ovanlig biverkan som väcker många frågor.

Mer Information
14 mars 2022

AI-baserad bilddiagnostik

AI-baserad bilddiagnostik kan förbättra behandlingen av bröstcancer. Det finns stora nationella variationer i bröst-cancerdiagnostik och biomarköranalyser. Det leder till ojämlikhet i behandlingen och riskerar att negativt påverka överlevnaden för patienter.

Mer Information
17 - 18 mars 2022

NORDIC HEMATOLOGY DEBATE

For the 6th year in a row we hereby invite you to NORDIC HEMATOLOGY DEBATE with international experts.

Mer Information
23 mars 2022

Issues in the management of relapsed and refractory diffuse large B-cell lymphoma in 2022 with focus on new therapies

Incyte Nordics has the pleasure to invite you to a virtual meeting where Georg Hess, MD and professor at the hematology department at the Johannes Gutenburg University in Mainz, Germany will present the latest scientific data in the treatment of patients with R/R DLBCL.

Mer Information
6 - 8 april 2022

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och behandling – nu och i framtiden

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och behandling – nu och i framtiden. Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga rönen inom lymfatiska maligniteter.

Mer Information
26 april 2022

Axillkirurgi – nya utvecklingar för att minska armmorbiditet – Save the date

Axillkirurgi – nya utvecklingar för att minska armmorbiditet
En föreläsning av Jana de Boniface, Kirurg  Capio S:t Göran

Mer Information
12 maj 2022

Värdet av cirkulerande tumörDNA (ctDNA) – Save the date

Värdet av cirkulerande tumörDNA (ctDNA) för patienter med bröstcancer
En föreläsning av Barbro Linderholm, Bröstonkolog Sahlgrenska

Mer Information
8 - 9 september 2022

Karolinska Hematology Seminar XX

The Karolinska Hematology Seminar is organized for the twentieth time. The seminar is a two-day meeting with the aim of offering State of the Art lectures by internationally leading experts in selected hematological areas.

Mer Information