Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar & Webinar

25 mars 2023

Gyncancerdagen 2023

Kostnadsfria digitala föreläsningar kring gynekologisk cancer – lyssna till några av landets främsta experter!

Mer Information
29 mars 2023

Implementering av CAR T-cells-behandling i den svenska sjukvården: Utmaningar och möjligheter

Föreläsare Stephan Mielke är professor i hematologi och cellterapi vid institutionen för laboratoriemedicin och vid institutionen för medicin, Huddinge.

Mer Information
30 mars 2023

Metastaserad Kastrationsresistent Prostatacancer (mCRPC), BRCA Testing och PARP-hämmare

Mötet vänder sig till urologer, onkologer och patologer som arbetar med prostatacancer, kliniska genetiker och prostatacancersjukskjöterskor.

Mer Information
19 - 21 april 2023

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och behandling – nu och i framtiden

Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga rönen inom lymfatiska maligniteter. Målgruppen är specialister eller ST-läkare inom hematologi eller onkologi med lymfom/KLL intresse. 

Mer Information
24 april 2023

AI för ST-läkare inom cancersjukdomar

Välkommen till en Lipus-godkänd utbildningsdag! Syftet med kursen är att ge en översikt över AI och djupinlärningsmetoder som kan användas inom sjukvården, samt ge inblick i kommande AI-system för cancerdiagnostik och beslutstöd.
Stockholm: 24 april. Lund: 24 maj

Mer Information
26 april 2023

Cancer och fertilitet

Ett webbinarium på temat Cancer och Fertilitet med Docent Anna Johansson och Professor Kenny Rodriguez-Wallberg som ger dig insikt i dessa frågor samt den senaste forskningen och rekommendationerna inom området.

Mer Information
4 maj 2023

Terapiinriktad utbildning inom I-O

Vi på Bristol Myers Squibb har glädjen att bjuda in dig som är sjuksköterska eller läkare till denna utbildning. Syftet med utbildningen är att ge dig ökad kunskap kring omhändertagandet av patienter som behandlas med onkologisk immunterapi, samt att ge möjlighet för dig och dina kollegor att diskutera de frågeställningar som ni ställs inför.

Mer Information
9 maj 2023

Tumörsjukdomar- digitalt möte för sjuksköterskor

Vi vill bjuda in dig till ett Nordiskt digitalt nätverksmöte för sjuksköterskor. Ämnen som kommer att behandlas är patientomhändertagande vid behandling med TKI-hämmare (tyrosinkinashämmare) och IO-behandlingar (immunologiska läkemedel).

Mer Information
10 maj 2023

Onkologisk immunterapi i klinisk praxis

Nu kan du anmäla dig till denna webbföreläsning om att identifera och hantera neurologiska biverkningar vid onkologisk immunterapi. 

Mer Information
11 - 12 maj 2023

Inbjudan till Svenska Lungcancermötet

Vi bjuder in till det 29:e Svenska Lungcancermötet på Wisby Strand i Visby.

Mer Information