Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar & Webinar

8 - 9 september 2022

Karolinska Hematology Seminar XX

The Karolinska Hematology Seminar is organized for the twentieth time. The seminar is a two-day meeting with the aim of offering State of the Art lectures by internationally leading experts in selected hematological areas.

Mer Information
16 september 2022

Precision Medicine Breast Cancer Symposium

As chairmen of the coming Precision Medicine Breast Cancer Symposium, it is our pleasure to invite you to join us on September 16, 2022

Mer Information
22 - 23 september 2022

Molekylär onkologi – från signalväg till organ i klinisk vardag

Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga rönen inom tumörbiologi, diagnostik, patologi och kliniska data inom onkologin. Kursen riktar sig till läkare som är i slutet av sin ST-utbildning eller är färdiga specialister inom onkologi, patologi och lungmedicin.

Mer Information
28 - 30 september 2022

Postgraduate utbildning i Bröstcancer

AstraZeneca Onkologi bjuder in läkare till Postgraduate utbildning i bröstcancer. Kursledare är överläkare Lotta Wadsten, Kirurgkliniken, Länssjukhuset, Sundsvall.
Målsättningen med kursen är att kunna erbjuda läkare en bred utbildning. Heltäckande inom området bröstcancer, från epidemiologi, riskfaktorer, biologiska markörer till det senaste inom kirurgi, radiologi och medicinsk behandling samt att deltagarna ska kunna omsätta sina kunskaper under en workshop – bröstkonferens.

Mer Information
3 - 7 oktober 2022

IO-veckan 2022 State Of the Art

Novel biomarkers of response and toxicity to immunotherapy, Managing brain metastasis across indications, Treating GI Cancer Today – clinical case discussion/Q&A, IO combination therapy across indications – learnings from the clinic, Kliniska frågeställningar i samband med immunterapi – paneldiskussion.

Mer Information
12 - 13 oktober 2022

IMMUNO ONCOLOGY SEMINAR KURS I TUMÖRIMMUNOLOGI

PÅ PROGRAMMET
Immunologi
Tumörimmunologi
Cancervacciner
Antikroppsterapi
Adoptiv cellterapi
CAR-T-celler
Immunterapi i kliniken
Gruppdiskussioner

Mer Information
14 oktober 2022

Hur hjälper vi patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär efter bäckencancer?

Ett nationellt heldagswebbinarium om de behandlingsmöjligheter som finns för patienter som behandlats för cancer i bäckenområdet (gynekologisk-, urologisk- och tarmcancer) med besvär från urinvägar eller bäckenbotten.

Mer Information