Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar & Webinar

16 december 2021

Ärftlighet och bröstcancerbehandling – utredning, testning och handläggning i samband med bröstcancerdiagnos

En föreläsning av Överläkare Anna von Wachenfeldt Väppling, Södersjukhuset.

Mer Information
21 januari 2022

CDK 4/6-hämmare i klinisk praxis med fokus på dosering och biverkningshantering: vad real-world evidence kan lära oss.

En föreläsning av Antonis Valachis, överläkare och docent, Örebro Universitet

Mer Information
6 - 8 april 2022

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och behandling – nu och i framtiden

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och behandling – nu och i framtiden. Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga rönen inom lymfatiska maligniteter.

Mer Information