Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar

13 - 14 oktober 2021

IMMUNO ONCOLOGY SEMINAR KURS I TUMÖRIMMUNOLOGI

TERAPIINRIKTAD UTBILDNING PÅ PROGRAMMET Immunologi Tumörimmunologi Cancervacciner Antikroppsterapi Adoptiv cellterapi CAR-T-celler Immunterapi i kliniken Gruppdiskussioner Mer info   […]

Mer Information
10 november 2021

State of the Art (SOTA) Ovarialcancer

Välkommen till State of the Art (SOTA) Ovarialcancer Den 10 november anordnas State of the Art (SOTA) Ovarialcancer […]

Mer Information
6 - 8 april 2022

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och behandling – nu och i framtiden

Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga rönen inom lymfatiska maligniteter. Målgruppen är specialister eller […]

Mer Information