Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar & Webinar

Här hittar du utbildningar, webinar och referat för dig som är intresserad av cancer-området.

6 mars 2024

Digitalt möte för sjuksköterskor

Digitalt möte för sjuksköterskor med fokus på patientomhändertagande och behandlingsstrategier vid endometriecancer samt andra tumörsjukdomar. Onsdag 6 mars 2024 kl 16-18 eller Tisdag 26 mars 2024 kl 16-18.

Mer Information
20 april 2024

Gyncancerdagen 2024

Nätverket mot gynekologisk cancer anordnar i år Gyncancerdagen, lördag 20 april! Dagen som i år är helt digital, innehåller spännande föredrag och diskussioner om bland annat de olika gyncancerdiagnoserna, palliativ vård och ärftlighet.

Mer Information
10 - 11 oktober 2024

Modern onkologisk behandling

Postgraduate utbildning. I denna utbildning kommer specialister på Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet gå igenom hur det sett ut med intåg av nya behandlingar inom de olika tumörgrupperna och hur de tillämpas i dag.

Mer Information
18 - 20 november 2024

Postgraduate kurs ”Immunterapi vid cancer”

Gothia Towers, Göteborg. 18 – 20 november 2024

Kursen vänder sig till ST-läkare och specialister inom Onkologi och Lungmedicin. Kursen täcker Socialstyrelsens krav för ST-läkarutbildning motsvarande delmål: b3, c1, c2, c3, c5, c11 (SOSFS 2015:8)

Mer Information