Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar & Webinar

2 maj - 2 juni 2022

Patienters delaktighet i cancervården

Utbildningen gör det möjligt för yrkesverksamma i cancervården att tillsammans, över professionsgränser, stärka sin kompetens när det gäller patienters delaktighet. Genom teoretisk orientering och diskussion utifrån patientfall ges inspiration, kunskap och praktisk vägledning i att förbättra arbetet.

Mer Information
19 maj 2022

Nyheter inom behandling av metastaserad lungcancer- kan det bli en kronisk sjukdom?

MSD Sverige och Norge välkomnar dig till ett webinar med möjlighet att ta del av diskussionen kring behandling av patienter med lungcancer. Webinaret syftar till att ge dig ny kunskap och besvara frågeställningar kring det senaste om behandling av lungcancerpatienter med immunterapi. Webinaret är på engelska.

Mer Information
24 maj 2022

PD-L1 som biomarkör i övre GI cancer

Professor Röcken delar sin erfarenhet av PD-L1 som biomarkör i övre GI cancer, följt av en dialog mellan patolog Björn Magnusson och Professor Röcken kring det prediktiva värdet av PD-L1, utmaningar kring CPS PD-L1-analys, och handfasta råd för PD-L1-evaluering.

Mer Information
15 juni 2022

Onkologisk immunterapi i klinisk praxis

Hur identifiera och hantera immunrelaterade endokrina biverkningar?
Endokrinolog Helena Filipsson Nyström belyser orsak, symptom och hantering av endokrina biverkningar orsakad av onkologisk immunterapi.

Mer Information
16 juni 2022

BCMA-specifika terapier inom refraktärt/relapserat Multipelt Myelom

Välkommen att delta på föreläsning där Ulf-Henrik Mellqvist, Torben Plesner och Anders Söndergaard uppdaterar om BCMA-specifika terapier för patienter med relapserat/refraktärt multipelt myelom. 

Mer Information
8 - 9 september 2022

Karolinska Hematology Seminar XX

The Karolinska Hematology Seminar is organized for the twentieth time. The seminar is a two-day meeting with the aim of offering State of the Art lectures by internationally leading experts in selected hematological areas.

Mer Information
16 september 2022

Precision Medicine Breast Cancer Symposium

As chairmen of the coming Precision Medicine Breast Cancer Symposium, it is our pleasure to invite you to join us on September 16, 2022

Mer Information
22 - 23 september 2022

Molekylär onkologi – från signalväg till organ i klinisk vardag

Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga rönen inom tumörbiologi, diagnostik, patologi och kliniska data inom onkologin. Kursen riktar sig till läkare som är i slutet av sin ST-utbildning eller är färdiga specialister inom onkologi, patologi och lungmedicin.

Mer Information
28 - 30 september 2022

Postgraduate utbildning i Bröstcancer

AstraZeneca Onkologi bjuder in läkare till Postgraduate utbildning i bröstcancer. Kursledare är överläkare Lotta Wadsten, Kirurgkliniken, Länssjukhuset, Sundsvall.
Målsättningen med kursen är att kunna erbjuda läkare en bred utbildning. Heltäckande inom området bröstcancer, från epidemiologi, riskfaktorer, biologiska markörer till det senaste inom kirurgi, radiologi och medicinsk behandling samt att deltagarna ska kunna omsätta sina kunskaper under en workshop – bröstkonferens.

Mer Information