Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Medicinska utbildningar & Webinar

29 november 2022

Onkologisk immunterapi i klinisk praxis: Hur identifiera och hantera immunrelaterade gastrointestinala biverkningar?

Varmt välkommen att anmäla dig till denna webbföreläsning som tar upp praktiska erfarenheter och riktlinjer för att hantera gastrointestinala biverkningar vid onkologisk immunterapi.

Mer Information
1 december 2022

PCiP – Prostatacancer i praktiken – DEL 3 – Avancerad sjukdom

PCiP – Prostatacancer i praktiken – DEL 3 – Avancerad sjukdom, (Digital och interaktiv utbildning uppdaterad enligt senaste NVP)

Mer Information
7 december 2022

Malignt melanom i tidigt stadium – behandlingsmöjligheter och utmaningar

MSD Sverige välkomnar dig som behandlar malignt melanom till ett virtuellt möte med fokus på immunterapi och Keytruda (pembrolizumab) vid behandling av melanom i stadium IIB och IIC.

Mer Information
8 - 9 december 2022

SCANPROST Meeting: A Scandinavian meeting to discuss recent developments in prostate cancer

It is our great pleasure to invite you to this year’s SCANPROST meeting to discuss and assess some of the recent developments regarding prostate cancer.

Mer Information
14 december 2022

Varför är handledning viktigt för sjukvårdspersonal som arbetar med cancerpatienter?

Webbinariet kommer belysa varför handledning är ett verktyg på hur sjukvårdspersonal kan hantera de svåra situationer som de ställs inför i mötet med patienter, närstående och anhöriga.

Mer Information
8 februari 2023

Föreläsning och diskussion om immunterapins utmaningar

MSD Sverige välkomnar dig inom hälso- och sjukvården som behandlar cancerpatienter till årets FOKUS Immunterapi.

Mer Information
19 - 21 april 2023

Lymfatiska maligniteter – molekylär patologi och behandling – nu och i framtiden

Kursens syfte är att ge kunskap kring de senaste vetenskapliga rönen inom lymfatiska maligniteter. Målgruppen är specialister eller ST-läkare inom hematologi eller onkologi med lymfom/KLL intresse. 

Mer Information