Redaktionsråd

Elisabet
Anna Dimberg
Docent
institutionen för immunologi, genetik och patologi,
Uppsala Universitet
Ulla Olsson Strömberg
Docent och överläkare i
hematologi, medicinskt
ledningsansvarig vid KFUE,
Akademiska sjukhuset
Elisabet Lidbrink
Överläkare, PhD
Radiumhemmet
Karolinska Universitetssjukhuset
Solna
Ola Bratt
Professor, överläkare
Verksamhet urologi
Sahlgrenska sjukhuset
Göteborg
Georg Holgersson
Specialistläkare i onkologi,
Akademiska sjukhuset,
Uppsala