Redaktionsråd

Elisabet
Anna Dimberg
Docent
institutionen för immunologi, genetik och patologi,
Uppsala Universitet
Michael Bergqvist
Adjungerad Professor
Överläkare vid sektionen för onkologi
Gävle lasarett
Elisabet Lidbrink
Överläkare, PhD
Radiumhemmet
Karolinska Universitetssjukhuset
Solna
Ola Bratt
Professor, överläkare
Verksamhet urologi
Sahlgrenska sjukhuset
Göteborg