Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Imfinzi plus kemoterapi minskade risken för död med 20% i 1a linjen vid gallvägscancer

TOPAZ-1 är den första Fas III-studien som visat förbättrad överlevnad med en immunoterapikombination. Kombinationen ökade inte antalet avhopp på grund av biverkningar jämfört med enbart kemoterapi.

Läs mer...

Imfinzi plus tremelimumab visade oöverträffad överlevnad i 1a linjen vid icke resekterbar levercancer

31 procent av patienterna levde efter 3 år. En singeldos tremelimumab plus Imfinzi var fjärde vecka minskade risken för död med 22% i Fas III-studien HIMALAYA.

Läs mer...

Stor internationell utvärdering visar att AI träffsäkert diagnostiserar prostatacancer

Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har genomfört en omfattande internationell validering av artificiell intelligens (AI) för att diagnostisera och gradera prostatacancer. Studien, som publiceras i Nature Medicine, visar att AI-system kan identifiera och gradera prostatacancer i vävnadsprover från olika länder lika bra som patologer.

Läs mer...

Europeiskt godkännande för Lumykras, den första målriktade behandlingen mot KRAS G12C-muterad lungcancer

– Äntligen har vi en målriktad behandling mot den här vanligt förekommande men hittills svårbehandlade KRAS-mutationen, säger docent Jan Nyman, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och expert på icke-småcellig lungcancer.

Läs mer...

Nya rön kan bidra till bättre diagnos och behandling av levercancer

I en ny studie har forskare vid Karolinska Institutet identifierat förekomsten av en specifik kombination av ett protein och en lncRNA-molekyl i levercancer. Genom att öka förekomsten av lncRNA-molekylen minskar tumörcellernas fettdepåer vilket leder till att tumörcellernas delning upphör, och att de så småningom dör.

Läs mer...

Årets cancerforskare 2022: Svensk forskning för att upptäcka prostatacancer prisas

Professor tilldelas Cancerfondens utmärkelse Årets cancerforskare 2022. Priset delas ut i samband med den direktsända TV-galan Tillsammans mot cancer som sänds i TV4 den 10 januari. Henrik Grönbergs forskning har bidragit till att prostatacancer kan upptäckas tidigare.

Läs mer...

Artiklar

HELA STRÅLNINGSSPECIALEN SAMLAD I EN PDF

Här hittar du hela Tema strålbehandling samlat i en enda PDF

Antibiotika ger ökad högersidig tjocktarmscancer

Det finns ett tydligt samband mellan att äta antibiotika och att få en ökad risk att drabbas av cancer i tjocktarmen inom de närmaste fem till tio åren. Det kan nu forskare vid Umeå uni versitet slå fast efter en studie av 40 000 cancerfall. Antibiotika påverkar bakteriefloran i tarmen, vilket tros vara en orsak till den ökade cancerrisken. ”Resultaten understryker att det finns flera skäl att vara restriktiv med antibiotika”, skriver här Sophia Harlid och Bethany Van Guelpen, cancer forskare vid Umeå universitet.

Nationell strategi för svensk radioterapi

Rapporten är framtagen på uppdrag av Chefsrådet i svensk onkologi. Projektgrupp: Björn Zackrisson, Umeå, Edvard Abel, Göteborg, Johan Reizenstein, Örebro, Kirsten Björnlinger, Lund, Mattias Hedman, Stockholm och Per Nodbrant, Jönköping, samt Kjell Bergfeldt, Skandionkliniken (projektstöd).

Strålbehandling verkar tappa status och vi är för få forskare på området

Trots att hälften av alla cancerpatienter idag behandlas med strålning är forskningen på området eftersatt i Sverige. Ett undantag är dock Eva Forssell-Aronsson, professor i medicinsk strålningsfysik i Göteborg. Hennes forskning om målsökande radioaktiva läkemedel har fått stora anslag från Cancerfonden och nyligen fick hon 13 miljoner kronor av Lundbergsstiftelsen.
– Tyvärr tycks strålbehandling ha tappat status. Vi är för få forskare inom området. Många tror felaktigt att denna behandlingsform är på väg ut, säger hon.

”Det multidisciplinära samarbetet har halkat efter teknisk utveckling”

Professor Lennart Blomqvist, forskningsgruppledare i diagnostisk radiologi vid Karolinska Institutet, är i sig ett levande exempel på den utveckling svensk radiologi har genomgått. Han håller en Gösta Forssell-professur (se artikel om historik), arbetar med precisionsmedicin (nutid) och använder allt oftare AI som bilddiagnostiskt hjälpmedel (framtid).