Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Göran Hägglund vald till ny ordförande för Cancerfonden

Göran Hägglund valdes idag till ny ordförande för Cancerfonden. Den tidigare socialministern efterträder Wanja Lundby-Wedin som lämnar sitt uppdrag efter nio år.

Läs mer...

Uppdaterat vårdprogram för njurcancer

Det nationella vårdprogrammet för njurcancer har uppdaterats med ett kapitel om Behandling av metastaserad sjukdom eller vid återfall

Läs mer...

Avhandling: Metoder för ökad noggrannhet i mätningar från PET-bilder

Det går med en ny korrektionsmetod att förbättra mätvärden vid undersökning av möjlig cancer med en speciell typ av bilder. Det går även att mäta aktiviteten hos mindre tumörer än vad som tidigare har varit möjligt. Det visar en ny avhandling.

Läs mer...

Forskarmånader för doktorand/postdoktor

Bröstcancerförbundet utlyser nu möjligheten att ansöka om forskningsmånader för doktorand/postdoktor, som arbetar inom området bröstcancer.

Läs mer...

Cancervården på Sahlgrenska Universitetssjukhuset får avgörande kvalitetsstämpel

Sahlgrenska Cancer Center tar plats bland de främsta cancersjukhusen i Europa. Förra veckan godkändes ansökan om att bli ett Comprehensive Cancer Centre.

Läs mer...

EMA godkänner Cabometyx som andra linjens behandling vid radiojodresistent differentierad sköldkörtelcancer

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har godkänt Cabometyx som monoterapi för behandling av vuxna patienter med lokalt långt framskriden eller metastaserad sköldkörtelcancer, som är resistent mot eller inte kan behandlas med radioaktivt jod, och som har progredierat under eller efter tidigare systemisk terapi.

Läs mer...

Artiklar

Tankar apropå dödshjälpsdiskussionen: Utan hopp kan man inte leva

Efter det uppmärksammade – nästan spektakulära – avslutande av livet i slutstadiet av plågsam ALS av en folkkär sommarpratare, med mera, har debatten om dödshjälp blossat upp igen. Dessvärre förs diskussionen i massmedia oftast med mycket obevekliga ord, trots att verkligheten är så mycket mer nyanserad. Jag vill därför här ge några personliga reflektioner av den arten som mer sällan hörs i diskussionen om assisterat självmord.

Nya insikter kring neuroendokrina tumörer i tunntarmen

De senaste årens utveckling av sekvenseringsteknik och databearbetning har gett nya möjligheter att bättre förstå tidigare oförklarade kliniska observationer. Ett exempel på detta är nya fynd publicera- de i Nature Communications kring multifokala primärtumörer vid neuroendokrina tumörer i tunntarmen (SI-NET), ett område som här beskrivs av Erik Elias.

Sara Mangsbo – Superentreprenören som kan ta cancervaccin till verklighet

I decennier har frågan diskuterats, prövats, förkastats och närmast omöjligförklarats. Nu talar mycket för att den unga, men redan mycket uppmärksammade Uppsala- forskaren och superentreprenören Sara Mangsbo, kan bli en av dem som ser till att visionen om ett vaccin mot cancer snart blir verklighet.
– Pandemin har visat att det går att snabba på saker, säger denna utpräglade team- spelare som håller ett högt arbetstempo och egentligen ville bli polis.

Nytt forskningsområde: Bygger nya biologiska system för att uppgradera immunförsvaret

Syntetisk biologi är ett nytt forskningsområde där man på genetisk väg bygger ihop komplexa biologiska system med nya funktioner som inte existerar i naturen. På så sätt kan man konstruera molekylära komponenter som ger levande celler förmågan att utföra specifika uppgifter baserat på rätt input. Här beskriver Axel Hyrenius Wittsten, forskare vid Lunds universitet, hur man kan programmera om immunceller till att mer effektivt söka upp och eliminera solida tumörer.

CNS på ESMO: Väl fungerande teknik och mycket intressant vetenskapligt program

2021 års upplaga av ESMO ordnades virtuellt på grund av den fortsatta covid-19- pandemin. Här refererar Jonathan Bergkulla, specialistläkare i Umeå, ny kunskap utifrån ett CNS-perspektiv.