Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Bavencio, Keytruda och Opdivo vid avancerad njurcellscancer

NT-rådets rekommendation till regionerna är att immunterapi bör erbjudas vuxna patienter med avancerad njurcellscancer i första linjen. Kombinationsbehandling ska endast erbjudas patienter i gott allmäntillstånd utan större komorbiditet.

Läs mer...

Nu kan barn med cancer transplanteras på Akademiska barnsjukhuset

Verksamheten har nu tillgång till två rum med förstärkt ventilation vilket innebär att barn med olika former av leukemier, lymfom och myelom kan få blodstamcellstransplantation på plats.

Läs mer...

Ärr – en fotoutställning som utmanar ett tabu

År 2004 opererades Åsa Kalmér, svensk regissör, manusförfattare och skådespelare, för bröstcancer. Hon tillhörde ingen återfallsgrupp men 2016 hittades en ny tumör bakom det gamla ärret och två veckor senare opererades hon igen, nu togs hela bröstet bort.

Läs mer...

Hälsoekonomisk bedömning av Enhertu vid bröstcancer

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Enhertu. Utredningen gäller behandling av vuxna patienter med så kallad HER2-positiv bröstcancer som är spridd eller som inte går att operera och som tidigare har fått två eller fler typer av behandlingar riktade mot HER2.

Läs mer...

Tre projekt på cancerområdet får medel för att stödja användandet av AI

RCC i samverkan har beslutat att tilldela medel till tre projekt för att stödja användandet av AI och/eller nya arbetssätt inom mammografiscreening och screening för prevention av livmoderhalscancer.

Läs mer...

Världens första fotonräknande datortomograf baserad på kiselteknik

Svensk innovativ teknik från Kungliga Tekniska Högskolan testas i en klinisk forskningsmiljö på Bioclinicum, Karolinska Universitetssjukhuset. Bättre bildkvalité och lägre strålningsdos kan förbättra diagnostiken på en rad områden, bland annat för cancer och hjärt- kärlsjukdomar.

Läs mer...

Artiklar

Boken om bröstcancer som är så uppskattad att den ges ut på nytt

Det saknas inte böcker skrivna av, om och för kvinnor som har haft bröstcancer. Men den nu återutgivna boken ”Bröstcancer – liv och existens” skriven av vårdforskaren Maria Arman tillsammans med tre drabbade kvinnor, sticker med sitt lite ovanliga forskarperspektiv ändå ut i mängden.
– Detta är boken dessa kvinnor saknade när de fick sin diagnos, säger Maria Arman, som följde kvinnorna under hela sjukdomsförloppet.

PDGFRb – Ny markör förutsäger nytta av strålning vid tidig bröstcancer

Forskare vid bland annat Karolinska Institutet och Göteborgs universitet har funnit att låga nivåer av ett protein kallat PDGFRb är kopplat till särskilt goda resultat av strålbehandling hos kvinnor med tidig bröstcancer. Studien, som publicerats i tidskriften Clinical Cancer Research, antyder också att nyttan av strålbehandling kan ökas med läkemedel som blockerar detta protein. Här beskriver Carina Strell, forskare vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet, senaste nytt från det högintressanta ämnesområdet.

Nu kan ny kunskap leda till bättre vård vid benigna binjuretumörer

Nya forskningsresultat kan leda till förbättrad vård för patienter med godartade tumörer i binjurarna. Forskare på Skånes universitetssjukhus och vid Lunds universitet har identifierat vilka nivåer av kortisol som tumörerna producerar som kan leda till ökad dödlighet. Här beskriver Albin Kjellbom, en av forskarna, senaste nytt från det intressanta forskningsfältet.

Framgångsrik metod räddar cancersjuka kvinnors bröst

En tumör behöver inte betyda att hela bröstet måste tas bort. I många fall går det att göra en operation som tar bort tumören, men bevarar bröstet. På Centralsjukhuset Kristianstad lyckas man med detta i 79 procent av fallen. En av metoderna som används kallas för onkoplastisk bröstreduktion. Bakom orden döljer sig en metod att ta bort en cancertumör och på samma gång bevara bröstet, om än i ny form.
”Man minskar storleken på brösten i samband med bröstcanceroperationen. Det gör man för att uppnå bästa möjliga resultat med tanke på cancern, men också för att få det så fint som möjligt”, skriver här Kim Gulis, specialistläkare i kirurgi och doktorand, och Tor Svensjö, överläkare i kirurgi vid CSK.

Efter 50 år – Jan-Erik Damber är ständigt upptagen med att hitta nya spår och strategier

Efter snart 50 år i yrket tycker han fortfarande att det är roligt att gå till jobbet varje dag – trots att han numera är pensionär. På pappret.
– Det som alltid har drivit mig är en stor nyfikenhet. Och den är oförändrat stark trots att min roll som aktiv forskare nu tyvärr långsamt håller på att fasas ut, säger den Göteborgsbaserade norrlänningen Jan-Erik Damber, seniorprofessor i urologi och en av landets främsta specialister inom prostatacancer.