Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Första linjens behandling av avancerad MSI-H eller dMMR kolorektal cancer – en patientfallsdiskussion

MSD bjuder in till webbinarium torsdag den 23 maj

Torsdag 23 maj 12.05-13.00

Föreläsare: Leif Klint, Överläkare på onkologiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Subspecialiserad på bröstcancer och gastrointestinal cancer.

Välkommen till en interaktiv patientfallsutbildning om diagnostik, behandlingsalternativ och uppföljning av  patienter med avancerad MSI-H eller dMMR kolorektal cancer. Under mötet kommer kliniskt relevanta  frågeställningar att diskuteras och det finns även möjlighet att ställa frågor. MSD Sverige står för kostnad av föreläsare. Deltagande vid webbinariet är kostnadsfritt.

Anmälan: Vänligen anmäl dig eller din klinik genom att maila till Roland Fjellström, [email protected]

Agenda:
12:05-12:10 MSD hälsar välkomna
12:10 -12:40 Första linjens behandling av avancerad MSI-H eller dMMR kolorektal cancer  – en patientfallsdiskussion. Leif Klint
12:40-13:00 Diskussion och tid för frågor
13.00 Mötet avslutas

Anmälan