Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Från registreringsstudier till din klinik – hur överensstämmer resultaten? mHSPC behandling i praktiken

Onsdag 8 maj, kl 12:10-13:00

Välkommen att delta på denna lunchföreläsning där vi kommer att utforska strategier för behandling av avancerad prostatacancer i mHSPC.

Under föreläsning kommer Dr. Miguel Ramírez-Backhaus, urolog från Valencia dela med sig av sin expertis och erfarenhet kring hur behandling av mHSPC fungerar i den kliniska vardagen (i RWE- studier) i förhållande tilli registreringsstudierna samt diskutera parametrar som styr valet av terapi.

Janssen Oncology

För mer information och anmälan