Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tre eldsjälar prisas på Gyncancerdagen

På Gyncancerdagen den 20 april uppmärksammar Nätverket mot gynekologisk cancer de särskilda insatser som utförs av tre framstående eldsjälar inom cancervården. Årets Eldsjälspris tilldelas Eva Gunnarsson, Skaraborgs Sjukhus i Skövde, Linda Joki, RCC Sydöst i Region Kalmar och Annika Sjövall, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Eva Gunnarsson uppmärksammas för sin enastående förmåga att kombinera fackkunskap med djup medmänsklighet. Juryn understryker hennes unika roll som specialistsjuksköterska: ”Eva Gunnarsson är det varma stödet och den kloka rådgivaren som alla patienter önskar sig vid sin sida. Med ett sällan skådat engagemang och en förmåga att lyssna, förmedlar hon hopp och ger styrka i en av livets tuffaste prövningar. Evas omsorg är som en balsam för själen, och hennes erfarenhet inom onkologisk omvårdnad är av ovärderlig betydelse för hela avdelningens verksamhet.”

Linda Joki är projektledare vars arbete har haft en avgörande påverkan på HPV-vaccinationsprojektets framgångar. Juryn betonar hennes betydelsefulla bidrag: ”Linda Joki representerar den sällsynta typen av ledarskap som kombinerar ödmjukhet med beslutsamhet. Genom hennes insatser har Region Kalmar blivit ett föredöme för andra regioner. Hennes arbete är en drivkraft bakom målsättningen att utrota livmoderhalscancer i Sverige, och hennes mod att ställa de svåra frågorna har lett till konkreta framsteg inom området.”

Annika Sjövall hyllas för sitt breda engagemang och outtröttliga arbete med bäckencancerrehabilitering. Juryn förklarar hennes viktiga roll: ”Annika Sjövalls engagemang sträcker sig långt bortom hennes kliniska uppdrag. Hon är en pionjär som arbetar för att belysa vikten av rehabilitering efter cancer och för att utveckla vårdprogram som kan göra stor skillnad för patientens livskvalitet. Hennes arbete har inspirerat och utbildat oss inom Nätverket, och hennes deltagande i våra event bidrar ständigt till att utvidga vårt perspektiv och vår kunskap.”

Varje pristagares unika bidrag till förbättringen av cancervården och deras påverkan på livet för de drabbade och deras närstående ligger till grund för Nätverket mot gynekologisk cancers erkännande. Deras insatser är bevis på möjligheten att göra betydelsefull skillnad för såväl individer som grupper av patienter i den anda Eldsjälspriset står för.

– Med vårt Eldsjälspris vill vi lyfta fram och hylla individer som Eva, Linda och Annika, som engagerar sig för att förbättra cancervården och sprider kunskap. Deras arbete och stöd för patienter och deras närstående är ovärderliga. De gör en verklig skillnad för många och det är viktigt att vi synliggör dessa insatser, säger Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer.

Om priset

Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris uppmärksammar viktigt arbete mot gynekologisk cancer och för cancerdrabbade kvinnor och deras närstående i hela landet. I år firar Nätverket trettonde året av att hedra eldsjälar som har gjort en skillnad. Pristagarna väljs ut av Nätverkets styrelse från nomineringar inskickade genom en öppen process.