Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Onkologisk immunterapi i klinisk praxis: Immunterapiorsakad inflammation i hjärna och ryggmärg – hur vanligt är det och hur diagnostiseras det?

Tisdagen den 21 maj 2024 kl 12.05 – 12.55

Föreläsare:
Sara Bjursten, med.dr och överläkare vid Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Max Levin, professor och överläkare vid Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Immunterapi med checkpointhämmare används framgångsrikt vid allt fler cancerdiagnoser. Checkpointhämmarna aktiverar kroppens T-celler så kroppens eget immunförsvar attackerar tumörcellerna.

Hos vissa patienter kan behandlingen leda till ett överaktivt immunförsvar vilket kan orsaka immunrelaterade biverkningar. En av de allvarligaste immunrelaterade biverkningarna är inflammation i hjärnan och den är viktig att upptäcka och behandla tidigt. Inflammation i hjärnan kan dock vara svår att diagnostisera då symtomen kan misstolkas.

Max Levin, professor, överläkare och Sara Bjursten, med.dr. överläkare har nyligen publicerat ett arbete i eBiomedicine om CNS-biverkningar vid kombinations-immunterapi med nivolumab och ipilimumab. Arbetet visar bland annat att det går att upptäcka CNS-biverkningar tidigt med blodprover. Ta del av ny och viktig klinisk kunskap från Max och Sara under detta webinar.

Du har också möjlighet att ställa just dina frågor via live-chat under mötet.
Hoppas vi ses på nätet!

Bjursten et al. (2024). Concentrations of S100B and neurofilament light chain in blood as biomarkers for check-point inhibitor-induced CNS inflammation. eBioMedicine; https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2023.104955

För mer information och anmälan