Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Vetenskapligt webbinarium om KRAS G12C-muterad icke-småcellig lungcancer (NSCLC)

Tid: 12:00 – 13:00

Välkommen att delta på ett direktsänt webbinarium om KRAS G12C-muterad NSCLC med fokus på testning, prevalens och patientkaraktäristika samt den målriktade behandling som idag är godkänd.

Program:

  • KRAS G12C-mutation i NSCLC – Patolog Johan Botling, docent och överläkare i klinisk patologi, Akademiska sjukhuset i Uppsala
  • Målriktad behandling vid KRAS G12C-muterad NSCLC – Onkolog Jan Nyman, docent och överläkare vid Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg

Webbinaret är kostnadsfritt. I enlighet med LER så står Amgen ej för lunchkostnad i samband med webbinaret. Amgen bekostar föreläsararvode inom ramen för utbildningen.

För mer information och anmälan klicka här

Liknande poster

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer

Rybrevant plus lazertinib minskade sjukdomsprogression eller död vid lungcancer jämfört med osimertinib

Rybrevant kan minska risken för progression eller död vid icke-småcellig lungcancer