Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Tecentriq och Imfinzi vid första linjens behandling av vuxna med utbredd småcellig lungcancer

NT-rådets yttrande till regionerna 2020-10-08

NT-rådets rekommendation till regionerna är:
• att inte använda Tecentriq i kombination med etoposid och karboplatin vid första linjens behandling av vuxna med utbredd småcellig lungcancer (ES-SCLC).
• att inte använda Imfinzi i kombination med etoposid och antingen karboplatin eller cisplatin vid första linjens behandling av vuxna med utbredd småcellig lungcancer (ES-SCLC).

Läs hela rekommendationen HÄR

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer