Tecentriq och Imfinzi vid första linjens behandling av vuxna med utbredd småcellig lungcancer

NT-rådets yttrande till regionerna 2020-10-08

NT-rådets rekommendation till regionerna är:
• att inte använda Tecentriq i kombination med etoposid och karboplatin vid första linjens behandling av vuxna med utbredd småcellig lungcancer (ES-SCLC).
• att inte använda Imfinzi i kombination med etoposid och antingen karboplatin eller cisplatin vid första linjens behandling av vuxna med utbredd småcellig lungcancer (ES-SCLC).

Läs hela rekommendationen HÄR