Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådets rekommendation till regionerna är att Enhertu (trastuzumab deruxtekan) som monoterapi bör användas för behandling av vuxna patienter med icke-resektabel eller metastaserad HER2-låg bröstcancer som tidigare fått kemoterapi för metastaserad sjukdom eller utvecklat recidiv under eller inom sex månader efter avslutad adjuvant kemoterapi.

NT-rådet har sedan tidigare en rekommendation för Enhertu vid HER2-positiv bröstcancer, den här rekommendationen avser HER2-låg bröstcancer.

  • Tillståndets svårighetsgrad är hög.
  • Tillståndet är vanligt.
  • Osäkerheten i den vetenskapliga dokumentationen är låg.
  • Osäkerheten i den hälsoekonomiska värderingen är måttlig.

NT-rådets ställningstagande i denna rekommendation bygger på patientnyttan för den aktuella patientgruppen med målsättning att förlänga tiden till progression och förbättra överlevnaden vid ett fortskridande sjukdomstillstånd. Signifikant förbättrad progressionsfri överlevnad (PFS) och total överlevnad (OS) hos patienter som behandlats med Enhertu jämfört med TPC (läkarens val av kemoterapi) är visat i studien som ligger till grund för godkännandet av indikationen.

Läs hela rekommendationen.

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider