Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Symtomkluster indikator på överlevnad efter esofaguscanceroperation

I Sverige drabbas årligen cirka 450 personer av cancer i matstrupen, esofaguscancer. Denna sjukdom är den sjätte vanligaste cancerformen i världen med en femårsöverlevnad på mindre än 10 procent i Europa1. Män drabbas i större utsträckning än kvinnor och medelålder vid diagnos är mellan 65 och 70 år.
De vanligaste tumörformerna i esofagus är skivepitelcancer och adenocarcinom. Incidencen av adenocarcinom i västvärlden har ökat kraftigt under det senaste årtiondet och förekomsten av adenocarcinom överskrider nu förekomsten av skivepitelcancer. De starkaste riskfaktorerna för adenocarcinom i esofagus är fetma, gastroesofageal reflux, Barretts esofagus och manligt kön. Rökning och överkonsumtion av alkohol är de starkaste riskfaktorerna för skivepitelcancer i esofagus.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Keytruda i kombination med kemoterapi för behandling av avancerad esofaguscancer i första linjen

Läs mer...

Signifikant förlängd överlevnad för två Opdivokombinationer hos patienter med icke-resektabel avancerad eller metastaserande esofaguscancer av skivepiteltyp

Läs mer...

Opdivo rekommenderas som andra linjens behandling för vuxna med avancerad esofaguscancer

Läs mer...