Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Positivt utlåtande av CHMP om Carvykti för behandling av recidiverande och refraktärt multipelt myelom

Stockholm, 25 mars. Janssen, som är del av Johnson & Johnson-koncernen, meddelade 25 mars att den europeiska läkemedelsmyndighet EMA:s rådgivande kommitté (CHMP) lämnat ett positivt utlåtande om att rekommendera ett godkännande av Carvykti (Ciltakabtagene-autoleucel) för behandling av patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom – som fått minst tre tidigare behandlingar.

”Carvykti är Janssens första cellterapi och vår förhoppning är att denna nya behandling kommer att få stor betydelse för patienter som idag saknar effektiva alternativ”, säger Berkeley Vincent, vd Janssen Sverige.

EMAs positiva utlåtandet baseras på resultaten från CARTITUDE-1-studien, en fas 1b/II studie med patienter som har recidiverat eller refraktärt myelom, fått minst tre tidigare behandlingar inklusive en proteasomhämmare, ett immunmodulerande läkemedel, och en anti-CD38 monoklonal antikropp.

Länk till Janssen EMEAs pressmeddelande.

Liknande poster

CHMP ger ett positivt utlåtande gällande Carvykti för behandling av relapserad och refraktär multipelt myelom

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

Janssen lanserar en enklare Erleada-dosering för patienter med avancerad prostatacancer