Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

CHMP ger ett positivt utlåtande gällande Carvykti för behandling av relapserad och refraktär multipelt myelom

Janssen mottog den 23 februari en positiv rekommendation av den europeiska läkemedelsmyndighetens humanmedicinska kommitté (CHMP) för Carvykti (ciltacabtagene autoleucel; cilta-cel) för behandling av relapserad och refraktär multipelt myelom i tidigare behandlingslinjer.

– Cilta-cel är den första CAR-T-behandlingen för multipelt myelom som får en positiv CHMP-rekommendation för användning i tidigare behandlingslinjer, säger Duarte Marchand, Nordisk vdför Janssen. Vi menar att rekommendationen som baseras på resultaten i fas 3-studien CARTITUDE-4 bekräftar den potential som cilta-cel visat i tidigare fas 1/2-studie och som kan vara av stort värde för de aktuella patienterna redan efter det första återfallet.

Läs pressmeddelandet här.

 

Liknande poster

Janssen lanserar en enklare Erleada-dosering för patienter med avancerad prostatacancer

Läs mer...

Janssen ansöker om EMA-godkännande för Rybrevant

Läs mer...

Återfallsfri överlevnad hos patienter med urotelcellscancer behandlade med erdafitinib jämfört med kemoterapi

Läs mer...