Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Återfallsfri överlevnad hos patienter med urotelcellscancer behandlade med erdafitinib jämfört med kemoterapi

Resultat från fas 2 studien THOR-2 visar återfallsfri överlevnad hos patienter med icke-muskelinvasiv högrisk urotelcellscancer med förändringar i fibroblast tillväxt faktorreceptorn som behandlades med erdafitinib jämfört med kemoterapi.

Data från kohort 1 av fas 2 studien THOR-2 visade att oral erdafitinib minskade risken för sjukdomsåterfall eller död jämfört med intravesikal kemoterapi.

Resultaten presenterades vid den pågående kongressen ESMO (European Society for Medical Oncology) i Madrid och har även publicerats i Annals of Oncology. Av de 73 patienterna som ingick i kohort 1, randomiserades 49 till behandling med erdafitinib och 24 till kemoterapi. Erdafitinib minskade risken för återfall eller död med 72 procent jämfört med intravesikal kemoterapi hos patienter med resekterad högrisk papillär Ta/T1 icke-muskelinvasiv urotelcellscancer (NMIBC) som bar på mutationer eller fusioner i fibroblast tillväxt faktorreceptorn (FGFR) och som fick återfall efter Bacillus Calmette–Guérin (BCG) behandling och som antingen avstod eller inte var lämpade för radikal cystektomi.

– Idag finns det begränsade behandlingsmöjligheter för patienter med högrisk papillär Ta/T1 NMIBC som fått återfall eller inte är lämpade för dagens standardbehandling. Resultaten från THOR-2 studien bekräftar även vikten av att identifiera behandlingsprediktiva biomarkörer för att identifiera de patienter som skulle svara bäst på en behandling med erdafitinib, säger Anders Ullén, överläkare vid enheten bäckencancer, Tema cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset.

För mer information, vänligen se det engelska pressmeddelandet.

Liknande poster

CHMP ger ett positivt utlåtande gällande Carvykti för behandling av relapserad och refraktär multipelt myelom

Janssen lanserar en enklare Erleada-dosering för patienter med avancerad prostatacancer

Janssen ansöker om EMA-godkännande för Rybrevant