Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Janssen lanserar en enklare Erleada-dosering för patienter med avancerad prostatacancer

Erleada (apalutamid), som kan användas i behandlingen av prostatacancerpatienter med icke metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) som löper hög risk att utveckla metastaserad sjukdom, samt med metastaserad hormonkänslig prostatacancer (mHSPC), finns nu tillgänglig som 240 mg-tablett. Det innebär att patienten bara behöver ta en tablett om dagen.

– Prostatacancer drabbar ofta äldre män som ofta måste hantera behandlingar mot flera olika sjukdomar, säger Arian Sadeghi, medicinsk chef inom onkologi vid Janssen. Med en tablett förenklas doseringen för patienten. Färre tabletter skapar bättre förutsättningar till ökad följsamhet och en lite enklare vardag.

Erleada finns redan idag som 60mg-tabletter, där man tar 4 tabletter om dagen. Nu finns möjligheten att erbjuda en tablett om dagen till nya patienter, men även de som redan står på Erleada med fyra tabletter per dag. Det kommer innebära att patienten kan ta 1095 färre tabletter under ett år.

Studier visar att 20–30 procent av cancerpatienter har svårt att svälja tabletter och kapslar. Erleada nya tablett om 240 mg kan lösas upp i vatten, så att patienten enklare kan ta sin behandling. I de fall som det behövs kan den också administreras via en nasogastrisk sond.

Liknande poster

CHMP ger ett positivt utlåtande gällande Carvykti för behandling av relapserad och refraktär multipelt myelom

Janssen ansöker om EMA-godkännande för Rybrevant

Återfallsfri överlevnad hos patienter med urotelcellscancer behandlade med erdafitinib jämfört med kemoterapi