Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Positiva fas 3-resultat för zolbetuximab som behandling av adenocarcinom i magsäcken eller magmunnen

Astellas meddelar positiva topline-resultat från fas 3-studien SPOTLIGHT som utvärderar effekt och säkerhet för zolbetuximab i kombination med mFOLFOX6 (en kombinationsterapi som inkluderar oxaliplatin, leucovorin och fluorouracil). Studiens primära effektmått avseende progressionsfri överlevnad (PFS) uppnåddes. Resultat i detalj kommer presenteras på en kommande medicinsk kongress.

Zolbetuximab under utvärdering är först ut i en ny klass antikroppsläkemedel som kallas claudin 18.2-hämmare att utvärderas som första linjens behandling vid CLDN18.2-positiv och HER2-negativ icke-resektabel, lokalt avancerad, eller metastaserande adenocarcinom i ventrikeln eller gastroesofageala övergången.

Mer om studien och dessa resultat läs hela pressmeddelandet

Liknande poster

Underhållsbehandling med gilteritinib fördelaktigt för subgrupp av patienter med FLT3-positiv akut myeloisk leukemi

Xtandi och leuprorelin i kombination förbättrar signifikant metastasfri överlevnad hos patienter med icke-metastaserad prostatacancer enligt fas III-studie

Nya positiva fas 3-resultat för zolbetuximab som behandling av adenocarcinom i magsäcken eller magmunnen