Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Underhållsbehandling med gilteritinib fördelaktigt för subgrupp av patienter med FLT3-positiv akut myeloisk leukemi

Resultat från fas III-studien MORPHO som utvärderar gilteritinib jämfört med placebo efter stamcellstransplantation presenterades nyligen på årets europeiska hematologikongress EHA och var inkluderad som en nyhet på kongressens pressmöte. En explorativ analys visade på en förbättring av återfallsfri överlevnad (RFS) hos en undergrupp av patienter med mätbar kvarvarande sjukdom (MRD).

Resultaten från fas III-studien MORPHO som visade fördelaktiga resultat med gilteritinib som underhållsbehandling efter hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT), jämfört med placebo hos en subgrupp av AML-patienter med FLT3-ITD-muterad akut myeloisk leukemi (AML) och med mätbar kvarvarande sjukdom (MRD) presentades på ett pressmöte som arrangerades av den europeiska hematologikongress EHA i Frankfurt, Tyskland, och som en ”oral presentation” på kongressen den 11 juni 2023.

Läs hela pressmeddelandet här.

Liknande poster

Xtandi och leuprorelin i kombination förbättrar signifikant metastasfri överlevnad hos patienter med icke-metastaserad prostatacancer enligt fas III-studie

Nya positiva fas 3-resultat för zolbetuximab som behandling av adenocarcinom i magsäcken eller magmunnen

ASCO GI: Astellas presenterar positiva resultat för zolbetuximab från fas 3-studien SPOTLIGHT