Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Xtandi och leuprorelin i kombination förbättrar signifikant metastasfri överlevnad hos patienter med icke-metastaserad prostatacancer enligt fas III-studie

Astellas meddelar positiva topline-resultat från fas III-studien EMBARK som studerat Xtandi (enzalutamid) hos högriskpatienter efter biokemiskt återfall (BCR) vid icke-metastaserad hormonkänslig (kastrationskänslig) prostatacancer.

I studien randomiserades patienterna till en av de tre studiearmarna: kombinationen enzalutamid och leuprorelin, placebo i kombination med leuprorelin, eller enzalutamid som monoterapi. Studien uppnådde sitt primära effektmått och visade en statistisk signifikant och klinisk meningsfull förbättring av MFS (metastasfri överlevnad) för patienter som behandlades med enzalutamid i kombination med leuprorelin jämfört med placebo i kombination med leuprorelin.

Läs pressmeddelandet här.

 

Liknande poster

Underhållsbehandling med gilteritinib fördelaktigt för subgrupp av patienter med FLT3-positiv akut myeloisk leukemi

Nya positiva fas 3-resultat för zolbetuximab som behandling av adenocarcinom i magsäcken eller magmunnen

ASCO GI: Astellas presenterar positiva resultat för zolbetuximab från fas 3-studien SPOTLIGHT