Xtandi och leuprorelin i kombination förbättrar signifikant metastasfri överlevnad hos patienter med icke-metastaserad prostatacancer enligt fas III-studie

Astellas meddelar positiva topline-resultat från fas III-studien EMBARK som studerat Xtandi (enzalutamid) hos högriskpatienter efter biokemiskt återfall (BCR) vid icke-metastaserad hormonkänslig (kastrationskänslig) prostatacancer.

I studien randomiserades patienterna till en av de tre studiearmarna: kombinationen enzalutamid och leuprorelin, placebo i kombination med leuprorelin, eller enzalutamid som monoterapi. Studien uppnådde sitt primära effektmått och visade en statistisk signifikant och klinisk meningsfull förbättring av MFS (metastasfri överlevnad) för patienter som behandlades med enzalutamid i kombination med leuprorelin jämfört med placebo i kombination med leuprorelin.

Läs pressmeddelandet här.