Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Opdivo och kemoterapi för behandling av avancerad mag- eller matstrupscancer i första linjen

NTrådets rekommendation till regionerna är:

att Opdivo i kombination med fluoropyrimidin och platinabaserad kemoterapi bör användas i första linjen vid behandling av vuxna patienter med HER2negativt avancerat eller metastaserande adenocarcinom i ventrikeln, gastroesofageala övergången eller esofagus, vars tumörer uttrycker PDL1 5 enligt metoden combined positive score (CPS).

Läs hela rekommendationen här

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer