Opdivo för behandling av avancerad esofaguscancer i andra linjen

NT-rådets rekommendation till regionerna är att Opdivo kan användas för behandling av vuxna med ickeresektabel avancerad, återkommande eller metastaserande esofaguscancer av skivepiteltyp efter tidigare fluoropyrimidinoch platinabaserad kemoterapi i kombination.

Läs hela rekommendationen här