Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya studiedata visar längsta rapporterade överlevnaden någonsin för avancerad hormonkänslig bröstcancer

Varje år får cirka 8 000 kvinnor i Sverige diagnosen bröstcancer och drygt 1 400 kvinnor dör av sjukdomen, de allra flesta till följd av att cancern spritt (metastaserat) sig till andra delar av kroppen. Majoriteten (70-80 procent) av bröstcancerfallen i Sverige orsakas av hormonpositiv bröstcancer, det vill säga tumörer vars tillväxt är beroende av kvinnligt könshormon (1).

I fas III-studien MONALEESA-2 ingick kvinnor med avancerad (HR+/HER2-) bröstcancer som fått ribociklib i kombination med aromatashämmaren letrozol som första linjens behandling (2).

Resultaten från den aktuella studien, MONALEESA-2, gäller just avancerad hormonpositiv (HR+/HER2-) bröstcancer och visar att kombinationsbehandling med Kisqali (ribociklib) och letrozol som första linjens behandling resulterade i en överlevnad på över fem år (63,9 månader). Det motsvarar en överlevnadsvinst på över tolv månader jämfört med gruppen som fått enbart letrozol.

  • Det här är resultat som betyder stor skillnad för patienterna. De aktuella studiedata verifierar de positiva signaler vi sett i de tidigare analyserna på ribociklib och ger ett starkt stöd för användandet av den här typen av behandling som förstalinjesbehandling vid spridd bröstcancer, säger Henrik Lindman, docent och överläkare vid Onkologiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Ribociklib är det enda läkemedel av typen CDK4/6-hämmare som i tre fas-III-studier visat överlevnadsfördel i kombination med olika endokrina terapier, oavsett behandlingslinje eller om patienterna genomgått klimakteriet eller inte (2-4).

Resultaten presenterades på årets upplaga av cancerkongressen ESMO, den 19 september. Läs hela pressmeddelandet här

 

Liknande poster

Fas III-studien NATALEE visar signifikant minskad risk för återfall av bröstcancer

Läs mer...

CDK 4/6-hämmare visar för första gången på OS på över 5 år hos kvinnor med hormonpositiv, HER-negativ spridd bröstcancer

Läs mer...

Breast cancer care after the pandemic

Läs mer...