Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

CDK 4/6-hämmare visar för första gången på OS på över 5 år hos kvinnor med hormonpositiv, HER-negativ spridd bröstcancer

Med Kisqali i kombination med Ietrozole visar MONALEESA-2-studien en statistiskt signifikant överlevnad på 63,9 månader. Det är ett drygt år längre än någon annan CDK4/6-hämmare har kunnat visa tidigare trots pågående studier och ger hopp till en patientgrupp med stora medicinska behov.

Nedan hittar du de viktigaste slutsatserna från studien samt en länk till NEJM-artikeln som publiceras idag.

NEJM publication of Novartis Kisqali data shows longest median overall survival ever reported in HR+/HER2- advanced breast cancer

  • MONALEESA-2 results show a statistically significant more than one-year increase in survival for women with HR+/HER2- postmenopausal aBC when using Kisqali plus letrozole compared to letrozole alone as first-line therapy1
  • Kisqali plus letrozole achieved a median overall survival (OS) of over five years (63.9 months), with OS benefit increasing over time1
  • NCCN guidelines recognize Kisqali as the only CDK4/6 inhibitor with OS benefit in first-line HR+/HER2- aBC based on these results2
  • Kisqali is the only CDK4/6 inhibitor with consistent OS benefit across all three Phase III trials, regardless of menopausal status, site and number of metastases, prior treatment, endocrine partner, or line of therapy1,3-10

Länk till NEJM-publikationen

Liknande poster

CDK 4/6-hämmare i klinisk praxis med fokus på dosering och biverkningshantering: vad real-world evidence kan lära oss.

Nya studiedata visar längsta rapporterade överlevnaden någonsin för avancerad hormonkänslig bröstcancer

Kisqali + hormonbehandling ger nära fem års median-överlevnad vid avancerad bröstcancer