Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

CDK 4/6-hämmare i klinisk praxis med fokus på dosering och biverkningshantering: vad real-world evidence kan lära oss.

kl 12.10 – 12.50

En föreläsning av Antonis Valachis, överläkare och docent, Örebro Universitet

CDK 4/6-hämmare i kombination med endokrin behandling är en etablerad behandlingsstrategi vid metastaserad luminal bröstcancer. Det finns dock fortfarande olika aspekter kring dosering och biverkningshantering relaterad till CDK 4/6-hämmare som kan vara en utmaning i klinisk vardag. I Webbinaret kommer man med hjälp av real-world evidence (RWE) att diskutera kring dessa aspekter och hur man ska tänka som kliniker när man behandlar patienter med CDK 4/6-hämmare.

Mer information

Anmälan

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider