Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Breast cancer care after the pandemic

The pandemic has been constantly present for almost a year. Vaccines have been developed at a speed that was unheard of. Looking back at this unusual year – what are the key learnings for the breast cancer care?

Welcome to a Nordic webcast about breast cancer care in the aftermath of the pandemic.

Date: Wednesday April 14, 2021
Time: 16.00-17.00 (GMT+1)

Experts in the panel will discuss issues such as:
• How should the issue of undiagnosed patients due to the pandemic be handled?
• What are the patients experience of the care during the pandemic?
• Learnings for the future – are there positive consequences?

För mer info och registrering klicka här

Liknande poster

AI-stödd modell för säker mammografiscreening

Läs mer...

Tre intensiva dagar med bröstcancer i fokus – Kicki Waller-initiativet 30-årsjubilerade i Åre

Läs mer...

Smartare diagnostik av bröstcancer för länder med begränsade resurser

Läs mer...