Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådets yttrande till regionerna om behandling av avancerad njurcellscancer

NT-rådets yttrande till regionerna 2020-06-25

Rekommendation och sammanvägd bedömning

Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy (ipilimumab), Keytruda (pembrolizumab) i kombination med Inlyta (axitinib) samt Bavencio (avelumab) i kombination med Inlyta (axitinib) vid avancerad njurcellscancer.

NT-rådets rekommendation till regionerna är:

  • att kombinationen Opdivo och Yervoy bör användas i första linjen vid behandling av vuxna med avancerad njurcellscancer med intermediär/dålig prognos.
  • att inte använda kombinationen Keytruda och Inlyta i första linjen vid behandling av avancerad njurcellscancer hos vuxna.
  • att inte använda kombinationen Bavencio och Inlyta i första linjen vid behandling av avancerad njurcellscancer hos vuxna.

Läs hela yttrandet här

Liknande poster

Partsgemensamma förslag kan tillgängliggöra fler kombinationsbehandlingar

Läs mer...

Nya rekommendationer för PD-(L)1-hämmare vid malignt melanom och icke småcellig lungcancer

Läs mer...

NT-rådets rekommendation: Avvakta med Zynlonta och Ebvallo

Läs mer...