NT-rådets rekommendationer: Padcev vid urotelial cancer

NT-rådets rekommendation till regionerna är att Padcev bör användas som monoterapi vid behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare har fått platinainnehållande kemoterapi och en PD-(L)1-hämmare.

Läs hela yttrandet här.