NT-rådets rekommendation: Keytruda i kombination med lenvatinib vid endometriecancer

NT-rådets rekommendation till regionerna är att för vuxna med avancerad eller recidiverande endometriecancer med sjukdomsprogression under eller efter platinabaserad behandling bör Keytruda i kombination med lenvatinib användas, oavsett behandlingslinje, när patienten inte är kandidat för kurativ kirurgi eller strålning. För patienter med dMMR eller MSI-H utgör dock Jemperli ett behandlingsalternativ.

Läs hela yttrandet här.