NT-rådets rekommendation: Avvakta med Zynlonta och Ebvallo

Två läkemedel har blivit godkända av EMA. NT-rådet rekommenderar regionerna att avvakta med införande i väntan på hälsoekonomisk värdering. Det gäller Ebvallo (tabelekleucel) vid Epstein-Barrvirus-positiv post-transplantation lymfoproliferativ sjukdom och Zynlonta (lonkastuximabtesirin) vid diffust storcelligt B-cellslymfom och höggradigt B-cellslymfom.

Läs yttrandet om Zynlonta.

Läs yttrandet om Ebvallo.