Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådets rekommendation: Avvakta med Zynlonta och Ebvallo

Två läkemedel har blivit godkända av EMA. NT-rådet rekommenderar regionerna att avvakta med införande i väntan på hälsoekonomisk värdering. Det gäller Ebvallo (tabelekleucel) vid Epstein-Barrvirus-positiv post-transplantation lymfoproliferativ sjukdom och Zynlonta (lonkastuximabtesirin) vid diffust storcelligt B-cellslymfom och höggradigt B-cellslymfom.

Läs yttrandet om Zynlonta.

Läs yttrandet om Ebvallo.

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer