Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådet rekommenderar Opdivo i kombination med Yervoy som andra linjens behandling vid kolorektalcancer

NT-rådet rekommenderar Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy (ipilimumab) vid den godkända indikationen som andra linjens behandling för vuxna med metastaserande kolorektalcancer som uppvisar defekt mismatch repair eller hög mikrosatellitinstabilitet, efter att tidigare ha behandlats med fluoropyrimidinbaserad kemoterapi.

Tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer) är Sveriges tredje vanligaste tumörsjukdom och fler än 7 000 personer i landet insjuknar årligen (enligt Socialstyrelsen 2020).

Europeiska kommissionen (EC) godkände i juni 2021 Opdivo i kombination med Yervoy som andra linjens behandling för vuxna vid metastaserande kolorektalcancer som uppvisar defekt mismatch repair (dMMR) eller hög mikrosatellitinstabilitet (MSI-H), efter att tidigare ha behandlats med fluoropyrimidinbaserad kemoterapi.

EC-godkännandet baserades på resultat från fas II-studien CheckMate-142. Opdivo i kombination med Yervoy blev därmed den första dubbla immunterapibehandlingen som godkändes i EU för behandling av kolorektalcancer.

– Kolorektalcancer är en aggressiv cancerform där tillgängliggörandet av flera behandlingsalternativ är viktigt. Att kombinationen av Opdivo och Yervoy nu är upptagen i NT-rådets behandlingsöversikt vid denna indikation innebär att BMS kan bidra med en av våra allra viktigaste uppgifter – att ge ytterligare behandlingsmöjligheter för en patientgrupp med stort medicinskt behov, säger Jessica Lundström, Market Access Director på Bristol Myers Squibb Sverige.

Från och med januari 2022 publicerar NT-rådet inte längre enskilda yttranden för kommande indikationer utan sammanställer istället godkända indikationer för nationellt upphandlade PD‑(L)1-hämmare i en översikt. När ett läkemedel ingår i översikten vid en viss indikation rekommenderar NT-rådet att det används vid den indikationen.

Se NT-rådets rekommendation – www.janusinfo.se

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer