Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådet rekommenderar Opdivo i kombination med Yervoy för behandling av malignt pleuramesoteliom i första linjen

NT-rådet beslutade 7 december 2021 att Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy (ipilimumab) bör användas i första linjen vid behandling av vuxna patienter med icke-resektabelt malignt pleuramesoteliom.

Malignt pleuramesoteliom (lungsäckscancer) är en ovanlig men aggressiv tumörsjukdom som bildas i lungsäcken. I Sverige insjuknar varje år ett hundratal personer i malignt pleuramesoteliom.

Opdivo i kombination med Yervoy rekommenderas för behandling av malignt pleuramesoteliom, ett tillstånd med hög svårighetsgrad och med begränsade behandlingsalternativ. NT-rådets bedömning har gjorts i samråd med nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC) och aktuell nationell vårdprogramgrupp inom Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan.

– NT-rådets rekommendation innebär att det för första gången på över ett decennium finns ett nytt behandlingsalternativ tillgängligt för denna patientgrupp. Det är glädjande att NT-rådet i samråd med NAC och Vårdprogramsgruppen genom en positiv rekommendation bekräftat värdet av behandling med Opdivo kombinerat med Yervoy vid denna indikation. En av våra viktigaste uppgifter på BMS är att alltid bidra till att nya behandlingsalternativ når behövande patienter utan dröjsmål, säger Jessica Lundström, Market Access Director på Bristol Myers Squibb Sverige.

Rekommendationen baseras på överlevnadsdata från en randomiserad fas 3-studie, Checkmate-743, där Opdivo i kombination med Yervoy jämförs med enbart kemoterapi hos patienter med tidigare obehandlat malignt pleuramesoteliom.

Läs hela pressmeddelandet med mer information här

Läs NT-rådets rekommendation här

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Läs mer...

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

Läs mer...

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer

Läs mer...