Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådet rekommenderar användning av Darzalex som kombinationsbehandling vid multipelt myelom

NT-rådet rekommenderar regionerna att använda Darzalex (daratumumab) som kombinationsbehandling av både nydiagnostiserade patienter med multipelt myelom och de som fått minst en tidigare behandling.

Stockholm, 26 juni 2020 Janssen meddelar att NT-rådet den 25 juni har publicerat ett yttrande avseende en ny rekommendation och sammanvägd bedömning till regionerna avseende behandling med Darzalex vid multipelt myelom.1

–Vi är mycket glada över att denna överenskommelse som omfattar kombinations-behandling med Darzalex nu är på plats. Detta sker bara några veckor efter det att Darzalex också blivit godkänt av EU-kommissionen som subkutan beredning, vilket kommer att förenkla behandlingen för både patienten och vården. Darzalex utgör ett värdefullt tillskott till behandlingen av multipelt myelom och förlänger överlevnaden för många patienter. Tidig diagnos och tidig insatt behandling har stor betydelse för prognosen för denna patientgrupp med stora medicinska behov, säger Berkeley Vincent, vd på Janssen i Norden och Sverige.

Sverige blir nu ett av de första länderna i Europa där nydiagnostiserade patienter får tillgång till Darzalex.

Den nya överenskommelsen innefattar följande:

  • Darzalex i kombination med bortezomib, talidomid och dexametason (DVTd) för behandling av vuxna nydiagnostiserade patienter med multipelt myelom och som är lämpliga för stamcellstransplantation, enligt fas 3-studien CASSIOPEIA.
  • Darzalex i kombination av bortezomib och dexametason (DVd), för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har fått minst en tidigare behandling, enligt fas 3-studien CASTOR.
  • Darzalex som monoterapi för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har fått återfall eller blivit refraktära (resistenta) mot tidigare behandlingar, enligt fas 2-studien SIRIUS.
  • Darzalex 1800 mg injektionsvätska, lösning för subkutan injektion.

I NT-rådets nya yttrande daterat den 25 juni 2020 framgår att:

NT-rådet har efter nationell förhandling med företaget tagit fram ett avtal som gör att användningen av Darzalex kan bejakas vid följande indikationer:

vid monoterapi av vuxna patienter med recidiverande och refraktärt multipelt myelom där tidigare behandling inkluderat en proteasomhämmare och ett immunmodulerande medel och med uppvisad sjukdomsprogression vid senast givna behandling.
i kombination med bortezomib och dexametason för behandling av vuxna patienter med multipelt myelom som har genomgått minst en tidigare behandling.
i kombination med bortezomib, talidomid och dexametason för behandling av vuxna patienter med nyligen diagnostiserat multipelt myelom och som är lämpliga för autolog stamcellstransplantation.

Avtalet omfattar både infusion och subkutan beredningsform”.

Det nya nationellt förhandlade avtalet börjar gälla från och med 1 juli 2020. Mer detaljer om NT-rådets rekommendation och sammanvägda bedömning för Darzalex finns att läsa här.1

Referenser

1. NT-rådets yttrande till regionerna gällande Darzalex (daratumumab) vid multipel myelom, den 25 juni 2020.

2. Sanchez L, Wang Y, Siegel DS, Wang ML. Daratumumab: a first-in-class CD38 monoclonal antibody for the treatment of multiple myeloma. J Hematol Oncol. 2016;9:51.

3. Fedele G, di Girolamo M, Recine U, et al. CD38 ligation in peripheral blood mononuclear cells of myeloma patients induces release of protumorigenic IL-6 and impaired secretion of IFNgamma cytokines and proliferation. Mediat Inflamm. 2013;2013:564687.

4. Johnson & Johnson. Janssen Biotech announces global license and development agreement for investigational anti-cancer agent daratumumab. Press release, August 30, 2012, www.jnj.com. Available at: https://www.jnj.com/media-center/press-releases/ja… Last accessed May 2020.

5. ClinicalTrials.gov. A study to evaluate daratumumab in transplant eligible participants with previously untreated multiple myeloma (Cassiopeia). NCT02541383. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02541383 Last accessed May 2020.

6. ClinicalTrials.gov. A study comparing daratumumab, lenalidomide, and dexamethasone with lenalidomide and dexamethasone in relapsed or refractory multiple myeloma. NCT02076009. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02076009 Last accessed May 2020.

7. ClinicalTrials.gov. Addition of daratumumab to combination of bortezomib and dexamethasone in participants with relapsed or refractory multiple myeloma. NCT02136134. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02136134 Last accessed May 2020.

8. ClinicalTrials.gov. A study of combination of daratumumab and Velcade (bortezomib) melphalan-prednisone (DVMP) compared to Velcade melphalan-prednisone (VMP) in participants with previously untreated multiple myeloma. NCT02195479. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02195479 Last accessed May 2020.

9. ClinicalTrials.gov. Study comparing daratumumab, lenalidomide, and dexamethasone with lenalidomide and dexamethasone in participants with previously untreated multiple myeloma. NCT02252172. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02252172 accessed May 2020.

10. ClinicalTrials.gov. A study of Velcade (bortezomib) melphalan-prednisone (VMP) compared to daratumumab in combination with VMP (D-VMP), in participants with previously untreated multiple myeloma who are ineligible for high-dose therapy (Asia Pacific region). NCT03217812. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03217812 accessed May 2020.

11. ClinicalTrials.gov. Comparison of pomalidomide and dexamethasone with or without daratumumab in subjects with relapsed or refractory multiple myeloma previously treated with lenalidomide and a proteasome inhibitor daratumumab /pomalidomide/dexamethasone vs pomalidomide/dexamethasone (EMN14). NCT03180736. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03180736 Last accessed May 2020.

12. ClinicalTrials.gov. Study of carfilzomib, daratumumab and dexamethasone for patients with relapsed and/or refractory multiple myeloma (CANDOR). NCT03158688. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03158688 Last accessed May 2020.

13. ClinicalTrials.gov. A study to evaluate 3 dose schedules of daratumumab in participants with smoldering multiple myeloma. NCT02316106. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02316106 Last accessed May 2020.

14. ClinicalTrials.gov. An efficacy and safety proof of concept study of daratumumab in relapsed/refractory mantle cell lymphoma, diffuse large B-cell lymphoma, and follicular lymphoma. NCT02413489. Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02413489 Last accessed May 2020.

15. American Society of Clinical Oncology. Multiple myeloma: introduction.Available at: https://www.cancer.net/cancer-types/multiple-myelo… Last accessed May 2020.

16. De Angelis R, Minicozzi P, Sant M, et al. Survival variations by country and age for lymphoid and myeloid malignancies in Europe 2000-2007: results of EUROCARE-5 population-based study. Eur J Cancer. 2015;51:2254-68.

Liknande poster

CHMP ger ett positivt utlåtande gällande Carvykti för behandling av relapserad och refraktär multipelt myelom

Läs mer...

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Läs mer...

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

Läs mer...