Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NT-rådets yttrande till regionerna om Kyprolis vid multipelt myelom

Kyprolis (karfilzomib) vid multipelt myelom

NT-rådets yttrande till regionerna 2020-02-11Rekommendation och sammanvägd bedömningNT-rådets rekommendation till regionerna är:

– att inte använda Kyprolis i kombination med lenalidomid och dexametason vid multipelt myelom
– att Kyprolis i kombination med dexametason kan* användas vid multipelt myelom under förutsättning att avtal om återbäring tecknas med företaget

Läs hela yttrandet här

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer