Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Keytruda för behandling av avancerad kolorektalcancer i första linjen

NTrådets rekommendation till regionerna är att Keytruda bör användas som monoterapi vid behandling av metastaserad kolorektalcancer i första linjen till vuxna patienter som uppvisar hög mikrosatellitinstabilitet (MSI‑H) eller defekt mismatch repair (dMMR).

Läs hela rekommendationen här

Liknande poster

Ny teknik främjar forskning om hur kolorektalcancer kan förhindras

Läs mer...

Trombyl leder inte till minskad dödlighet i kolorektalcancer

Läs mer...

Partsgemensamma förslag kan tillgängliggöra fler kombinationsbehandlingar

Läs mer...