Keytruda för behandling av avancerad kolorektalcancer i första linjen

NTrådets rekommendation till regionerna är att Keytruda bör användas som monoterapi vid behandling av metastaserad kolorektalcancer i första linjen till vuxna patienter som uppvisar hög mikrosatellitinstabilitet (MSI‑H) eller defekt mismatch repair (dMMR).

Läs hela rekommendationen här