Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Kenneth Villman blir ny representant för NAC i NT-rådet

”Det bör inte ta mer än tre månader”

Kenneth Villman blir ny adjungerad representant för Nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel, NAC, i NT-rådet. Han är överläkare i onkologi vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Varför tackade du ja till uppdraget att bli ledamot i NT-rådet?

– Därför att den nationella processen för införande av läkemedel är väldigt viktig. Det handlar inte i första hand om att spara pengar åt regionerna. Processen ska i stället garantera att mediciner som är effektiva används på ett jämlikt sätt i hela landet. I dag finns det regionala skillnader i läkemedelsanvändningen, vilket i vissa fall sannolikt tyder på underbehandling.

Vad jobbar du med i dag?

– Jag är överläkare i onkologi vid Universitetssjukhuset i Örebro. Här har jag jobbat sedan ST-utbildningen. Jag har varit verksamhetschef under flera år, och har alltid jobbat kliniskt. Jag är inte ”stråldoktor” utan jobbar med läkemedel, främst vid bröstcancer och mag-tarmcancer. Nu tillträder jag dessutom som ordförande i Nationell arbetsgrupp för cancerläkemedel, NAC. Vi är rådgivande till NT-rådet när det gäller cancerläkemedel.

Vad kan du bidra med i NT-rådets arbete?

– Jag har jobbat länge och känner Onkologisverige ganska väl. Jag är ganska bred i mitt kunnande, jag har inte bara jobbat med en enda cancerdiagnos..

Vilken blir den viktigaste frågan inom läkemedelsområdet under 2021?

– Att få fram rekommendationer om nya läkemedel på så kort tid som möjligt. Det bör inte ta mer är tre månader i normalfallet efter att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har fattat sitt beslut tills läkemedlet finns tillgängligt inom den svenska sjukvården. Det är oroväckande att TLV varnar för att de inte hinner med att göra alla efterfrågade hälsoekonomiska värderingar. Jag befarar att fler läkemedel till små behandlingsgrupper utan stor budgetpåverkan går vid sidan av det nationella systemet och börjar användas efter beslut inom respektive vårdprogramgrupp – utan att TLV har gjort en hälsoekonomisk värdering av läkemedlet. En sådan utveckling kan öka risken för ojämlik användning av cancerläkemedel.

Vad kan man göra för att snabbare få fram rekommendationer?

– Hela införandeprocessen måste samverka, från horizon scanning till uppföljning via läkemedelsregister. TLV har en nyckelroll i att ta fram hälsoekonomiska värderingar och läkemedelsbolagen har ett ansvar att förse TLV med underlag utan fördröjning.

Liknande poster

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

NT-rådet öppnar för ny behandling vid kronisk blodcancersjukdom

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer