Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening

Under september 2023 pågick en informationskampanj om nyttan med screening – ett samarbete mellan Regionala cancercentrum (RCC), 1177 och regionerna. Utvärderingen visar nu att kampanjen har ökat kunskapen bland invånarna och höjt motivationen att delta i de nationella screeningprogrammen.

Informationskampanjen bestod bland annat av digital annonsering och affischer, inlägg på sociala medier och bildspel till väntrumsskärmar och liknande.

— Det är fantastiskt roligt att se att så många upplever att kampanjen har ökat deras kunskap om screening för tidig upptäckt av cancer, säger Elin Ljungqvist, RCC:s nationella screeningsamordnare. Det var precis det mål vi hade med kampanjen – att sprida medvetenhet och kunskap som kan göra skillnad i människors liv.

Undersökningen visar även att kampanjen har ökat viljan att screena sig hos både män och kvinnor.

– 70 procent av de tillfrågade kvinnorna födda utanför Europa svarar att kampanjen har ökat deras vilja att delta i screeningprogrammen, säger Elin Ljungqvist. Det känns extra roligt då vi ser i studier att om man är född i Sverige eller inte kan – tillsammans med andra faktorer – påverka inställningen om man deltar i ett screeningprogram eller inte när man blir kallad.

RCC beviljar medel för förbättringar – efter extra satsning på cancervård

220 miljoner till förbättringsprojekt i cancervården – det är en av de satsningar som är inskrivna i årets canceröverenskommelse. Pengarna delas ut av RCC och ska gå till insatser som förbättrar tillgängligheten och insatser som stärker rehabilitering och palliativ vård för barn och vuxna.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Regionala Cancer Centrum – RCC

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Workshop om unga vuxna i cancervården – engagerade samtal om vikten av utökat psykosocialt stöd