Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Regionala Cancer Centrum – RCC

Psykosociala avstämningssamtal
På Södra Älvsborg sjukhus infördes psykosociala avstämningssamtal efter avslutad behandling mot barncancer som ett projekt. Idag är avstämningssamtal en del av det dagliga arbetet och erbjuds till alla familjer med ett barn som blivit behandlad mot cancer. Familjerna hjälper varandra att minnas hur de upplevt tiden på sjukhuset, och samtalen ger möjlighet att diskutera olika perspektiv.

– Familjen hjälper varandra att minnas hur de upplevt tiden på sjukhus och tillsammans beskriver de exempelvis hur de kände första gången de fick reda på sjukdomen. En person i familjen kan ha uppfattat en sak på ett sätt och en annan på ett annat sätt. Det blir ofta fina samtal, berättar Sara Anell, psykolog på Barn- och ungdomskliniken på Södra Älvsborgs sjukhus.

Nationell nätverksträff för kontaktsjuksköterskor
Närmare fyrtio kontaktsjuksköterskor inom barnonkologin samlades i Stockholm för den första nationella nätverksträffen. Initiativet syftade till att knyta nya band och dela erfarenheter. Rollen som kontaktsjuksköterska inom barncancervården är relativt ny, och under träffen diskuterades arbetssätt och förutsättningar i olika delar av landet. Målet är att ses en gång om året.

– Det är en givande roll där vi får möjlighet att följa familjerna under en längre tid och verkligen lära känna dem. Under träffen var det intressant att höra hur man arbetar i andra delar av landet. Det ser väldigt olika ut vad man har för förutsättningar och hur det är organiserat, säger på Karolinska Universitetssjukhuset, initiativtagare till nätverket.

Nationell handlingsplan för barncancer
Rehabilitering och långtidsuppföljning efter barncancer, aktiva överlämningar mellan barn- och vuxenvård, barnanpassad patientinformation, nya typer av behandlingssalar, större grepp om fortbildning och nätverk för att jobba nationellt direkt. Det är några av de områden som utvecklats snabbare tack vare den nationella handlingsplanen för barncancer.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening

Workshop om unga vuxna i cancervården – engagerade samtal om vikten av utökat psykosocialt stöd