Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Gyncancerdagen 2023 den 25 mars

Nätverket mot gynekologisk cancer anordnar i år Gyncancerdagen lördagen den 25 mars. Programmet riktar sig till drabbade, närstående, vårdpersonal, politiker och andra intresserade.  

Gyncancerdagen som i år är helt digital, innehåller spännande föredrag och diskussioner om bland annat de olika gyncancerdiagnoserna, sena biverkningar, ärftlighet och närståendestöd.

Sist men absolut inte minst kommer det vara ha en högaktuell diskussion om hur vården kan bli mer jämlik och man gästas då av representanter från de nationella vårdprogrammen inom gynekologisk cancer.

HÄR kan du läsa mer om dagen samt anmäla dig!

 

Liknande poster

Gyncancerdagen 2022

Läs mer...

Kirurg, Gynonkolog och SVF-koordinator är Årets Eldsjälar

Läs mer...

Gyncancerdagen, lördag 17 april

Läs mer...