Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Kirurg, Gynonkolog och SVF-koordinator är Årets Eldsjälar

Kirurgen Sahar Salehi på Karolinska Universitetssjukhuset hyllas med Eldsjälspris

Sahar Salehi, kirurg, Tema cancer, Gynekologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, har tilldelats Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris 2021 i Region Stockholm-Gotland.


Sahar Salehi uppmärksammas för sitt stora engagemang för sina patienter och sin raka och tydliga kommunikation. Hennes arbete som kirurg, läkare och forskare bidrar till att kvinnor med gynekologisk cancer både får en större chans till överlevnad och en bättre livskvalitet efter cancern.

Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris vill uppmärksamma viktigt arbete mot gynekologisk cancer och för cancerdrabbade kvinnor i hela landet. Målsättningen är att lyfta fram insatser och personer från de olika regionerna i Sverige. Det är nionde året som Nätverket mot gynekologisk cancer uppmärksammar eldsjälar inom sjukvård och forskning, men även privatpersoner som har gjort skillnad för cancerdrabbade. Eldsjälspriset delas ut på Gyncancerdagen den 17 april 2021, som i år arrangeras digitalt.

– Vi vill genom vårt Eldsjälspris uppmärksamma och hylla några av de eldsjälar som lyser allra starkast just nu, som Sahar Salehi. Människor som outtröttligt jobbar på med att sprida kunskap om gynekologisk cancer; människor som engagera sig i forskningsprojekt eller som finns till som stöd för patienter och anhöriga. Dessa eldsjälar gör livsavgörande insatser för så många kvinnor, säger Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer.

MOTIVERING

Sahar är nominerad för sitt ändlösa engagemang i sina patienter. Hon är alltid rak och ärlig, även vid sämre besked, vilket gör att jag som patient kan känna mig trygg i att alla kort ligger på bordet och att viktig och kritisk information delas med mig när jag ber om det. Hon får mig att känna mig delaktig i beslut som tas och ger mig möjlighet att påverka min egen vård i både stort och smått. Sahar fick 2020 anslag från Cancerfonden för att forska på kirurgi för äggstocks­cancer under tre år. Trots att hon både forskar, opererar och arbetar på mottagningen så verkar det alltid finnas tid för oss patienter – och för allt det arbete hon lägger ner så är hon verkligen en eldsjäl som jag, och många med mig, har mycket att tacka för.

Susanne Malander på Skånes universitetssjukhus i Lund prisas som årets Eldsjäl

Susanne Malander, gynonkolog och överläkare på Skånes universitetssjukhus i Lund, har tilldelats Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris 2021 i Region Skåne.


Susanne Malander uppmärksammas för sitt engagemang för att patienter med gynekologisk cancer ska få bästa möjliga och moderna behandling enligt de senaste forskningsrönen. Hon uppmärksammas även för sin forskning kring äggstockscancer vilken har bidragit till förbättrad diagnostik som medfört att patientens risk för återfall minskat.

Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris vill uppmärksamma viktigt arbete mot gynekologisk cancer och för cancerdrabbade kvinnor i hela landet. Målsättningen är att lyfta fram insatser och personer från de olika regionerna i Sverige. Det är nionde året som Nätverket mot gynekologisk cancer uppmärksammar eldsjälar inom sjukvård och forskning som har gjort skillnad för cancerdrabbade. Eldsjälspriset delas ut på Gyncancerdagen den 17 april 2021, som i år arrangeras digitalt.

– Vi vill genom vårt Eldsjälspris uppmärksamma och hylla några av de eldsjälar som lyser allra starkast just nu, som Susanne Malander. Människor som outtröttligt jobbar på med att sprida kunskap om gynekologisk cancer; människor som engagera sig i forskningsprojekt eller som finns till som stöd för patienter och anhöriga. Dessa eldsjälar gör livsavgörande insatser för så många kvinnor, säger Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer.

MOTIVERING

Susanne Malander är en läkare som brinner för att patienter med gynekologisk cancer ska få bästa möjliga och moderna behandling i överensstämmelse med de senaste forskningsrönen. Hennes specialområde är patienter med äggstockscancer där hennes forskning och engagemang starkt bidragit till att mutationsanalyser vid äggstockscancer och medicinska behandlingar har införts på bred front i hela Sverige. Analyserna medför förbättrad diagnostik och de medicinska behandlingarna till att patienternas risk för återfall avsevärt minskar. Susanne är en sann eldsjäl!

Helena Svensson på Sundsvalls sjukhus hyllas med Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris

Helena Svensson, SVF-koordinator på Sundsvalls sjukhus, Region Västernorrland har tilldelats Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris 2021.


Helena Svensson arbetar som koordinator för standardiserade vårdförlopp på Sundsvalls sjukhus. Hon uppmärksammas för sitt patientfokuserade arbete för att skapa goda samarbeten mellan olika avdelningar, kliniker och sjukhus, vilket gör att patienten får ett bättre omhändertagande.

Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris vill uppmärksamma viktigt arbete mot gynekologisk cancer och för cancerdrabbade kvinnor i hela landet. Målsättningen är att lyfta fram insatser och personer från de olika regionerna i Sverige. Det är nionde året som Nätverket mot gynekologisk cancer uppmärksammar eldsjälar inom sjukvård och forskning, men även privatpersoner som har gjort skillnad för cancerdrabbade. Eldsjälspriset delas ut på Gyncancerdagen den 17 april 2021, som i år arrangeras digitalt.

– Vi vill genom vårt Eldsjälspris uppmärksamma och hylla några av de eldsjälar som lyser allra starkast just nu, som Helena Svensson. Människor som outtröttligt jobbar på med att sprida kunskap om gynekologisk cancer; människor som engagera sig i forskningsprojekt eller som finns till som stöd för patienter och anhöriga. Dessa eldsjälar gör livsavgörande insatser för så många kvinnor, säger Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer.

MOTIVERING

Helena Svensson är som en gående, heltäckande arbetsbeskrivning för vad en SVF-koordinator är och ska göra. Hon vågar vara obekväm och är svår att stoppa – alltid med patientens bästa i fokus! Helena är verkligen rätt kvinna på rätt plats. Med sin personlighet har hon skapat ett fantastiskt samarbete med röntgen, patologen och övriga kliniker. Detta fina samarbete har underlättat och ökat förståelsen mellan avdelningar och det i sin tur gör att patienten får ett bättre omhändertagande. Förutom samarbetet i region Västernorrland har hon även skapat bra kontaktvägar till övriga regioner vilket är mycket värdefullt, för patienter som behöver åka långt för sin behandling. Helena brinner för kvinnokliniken i varje fråga och i varje situation. Inte bara för våra patienter utan för alla som jobbar här tillsammans. Helena är absolut en eldsjäl!

ÅRETS PRISTAGARE

Region Skåne
Susanne Malander, gynonkolog, överläkare, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Region Stockholm-Gotland
Sahar Salehi, kirurg, Tema cancer, Gynekologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Region Västernorrland
Helena Svensson, SVF-koordinator, Sundsvalls sjukhus, Sundsvall.

Priset delades ut på Gyncancerdagen den 17 april 2021.

Pristagarna av Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris har nominerats i en öppen process där alla har kunnat nominera. Pristagare utses per region, men inte nödvändigtvis från alla regioner varje år. Det är Nätverket mot gynekologisk cancers styrelse som utser mottagarna av Eldsjälspriset.

Liknande poster

Gyncancerdagen 2023 den 25 mars

Läs mer...

Årets Eldsjälar prisade på Gyncancerdagen

Läs mer...

Gyncancerdagen 2022

Läs mer...