Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Gyncancerdagen 2022

Nätverket mot gynekologisk cancer anordnar i år Gyncancerdagen, lördag 2 april!

Dagen som i år är helt digital, innehåller intressanta föredrag och diskussioner om bland annat de olika gyncancerdiagnoserna, precisionsmedicin, återfallsbehandling, ärftlighet och vi bjuder också in till spännande diskussioner om palliativ vård och ojämlik vård.

Sist men absolut inte minst kommer vi ha en högaktuell politikerdiskussion om palliativ vård och vi gästas då av; Lina Nordquist (L), Acko Ankarberg Johansson (KD), Anders W Jonsson (C), Margareta Fransson (MP), Karin Rågsjö (V), Camilla Waltersson Grönvall (M), Linda Lindberg (SD). Namn för (S) kommer.

Vill du fortsätta diskutera dagen så efterföljs Gyncancerdagen av ett digitalt Mingel.

Här kan du läsa mer om dagen och anmäla dig!

Liknande poster

Gyncancerdagen 2023 den 25 mars

Läs mer...

Kirurg, Gynonkolog och SVF-koordinator är Årets Eldsjälar

Läs mer...

Gyncancerdagen, lördag 17 april

Läs mer...