Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Gyncancerdagen, lördag 17 april

Nätverket mot gynekologisk cancer anordnar i år Gyncancerdagen, lördag 17 april! Dagen som i år är helt digital, innehåller spännande föredrag, diskussioner om framtidens cancervård och mycket annat du inte vill missa! Vi startar dagen med ett pass MediYoga och föreläsningarna drar sedan igång kl. 13.00.

Här kan du läsa mer om dagen samt anmäla dig!

Liknande poster

Gyncancerdagen 2023 den 25 mars

Gyncancerdagen 2022