Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Årets Eldsjälar prisade på Gyncancerdagen

Josefin Fernebro på Karolinska universitetssjukhuset i Solna hyllas med Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris 2022

Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris 2022 går till Josefin Fernebro. Josefin Fernebro är biträdande överläkare vid mottagningen för gynekologisk cancer på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. ”Vi önskar att alla fick träffa läkare som Josefin!”, skriver Nätverket mot gynekologisk cancer i sin prismotivering. Priset delas ut på Gyncancerdagen lördagen den 2 april 2022.

– Genom vårt Eldsjälspris vill vi lyfta fram och hylla fantastiska människor som outtröttligt jobbar på med att sprida kunskap om gynekologisk cancer; människor som finns där som stöd för patienter och deras närstående när det är tufft; som engagerar sig för att förbättra cancervården och bidrar till att forskningen går framåt. De är alla sanna eldsjälar, och betyder otroligt mycket för så många kvinnor och deras närstående, säger Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer.

MOTIVERING

”Patienter som träffar Josefin upplever sig som en ’jämbördig part’ även om det handlar om olika kunskaper; patienten om sig, sitt liv, sin kropp; och Josefin om allt i sin yrkesroll. Hon tar sig tid, lyssnar och diskuterar. Josefin är en öppen och trygg läkare som utöver det upplevs som en varm och bra person som man är tacksam att ha vid sin sida under den ofrivilliga resa som en gynekologisk cancersjukdom innebär. Förutom att Josefin är en fantastisk läkare delar hon gärna med sig av sin kunskap både på Gyncancerdagar och i webbinarier. Josefin tar sig alltid tid till åhörarnas funderingar och förklarar på ett sätt som alla förstår. Vi önskar att alla fick träffa läkare som Josefin!”

Fredrik Wallin på Norrlands universitetssjukhus i Umeå prisas som Årets eldsjäl av Nätverket mot gynekologisk cancer


Nätverket mot gynekologisk cancer uppmärksammar Fredrik Wallins arbete med utmärkelsen Årets eldsjäl 2022. Fredrik Wallin är specialistsjuksköterska inom onkologi samt processledare för palliativ vård. Han är koordinator på Palliativt kunskaps­centrum norr och vårdprogramshand­läggare på Regional cancercentrum Norr, på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Priset delas ut på Gyncancerdagen den 2 april 2022.

”Fredrik brinner för att dela med sig av all den kunskap han besitter till vårdpersonal, patienter, närstående och allmänhet på sätt som alla kan ta till sig. Kunskap både om vården i sig, och kring vad som behöver ske för att alla ska få tillgång till en jämlik palliativ vård”, säger Nätverket mot gynekologisk cancer i sin prismotivering.

– Genom vårt Eldsjälspris vill vi lyfta fram och hylla fantastiska människor som outtröttligt jobbar på med att sprida kunskap; som finns där som stöd för patienter och deras närstående när det är tufft; som engagerar sig för att förbättra cancervården och bidrar till att forskningen går framåt. De är alla sanna eldsjälar, och betyder otroligt mycket för så många kvinnor och deras närstående, säger Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer.

MOTIVERING

”Den palliativa vården är inte jämlik i Sverige och alla patienter får inte palliativ vård som täcker deras behov. En som kämpar hårt för att vi alla ska få leva, inte bara överleva, tills vi dör är Fredrik Wallin. Man förstår hur viktig palliativ vård är när man hör Fredrik säga den självklara sanningen: Vi kan aldrig göra om att dö. Fredrik brinner för att dela med sig av all den kunskap han besitter till vårdpersonal, patienter, närstående och allmänhet på sätt som alla kan ta till sig. Kunskap både om vården i sig, och kring vad som behöver ske för att alla ska få tillgång till en jämlik palliativ vård. En eldsjäl som också ställt upp under ledig tid och stöttat oss, i Nätverket mot gynekologisk cancer, i vårt arbete kring palliation.”

Anna-Maria Boëthius på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås har tilldelats Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris 2022


Anna-Maria Boëthius, är överläkare på Kvinnokliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i Borås. ”Anna-Maria är en riktig eldsjäl som brinner för att patienter i Borås ska få den bästa vården!”, säger Nätverket mot gynekologisk cancer i sin prismotivering. Nätverket mot gynekologisk cancers Eldsjälspris delas ut på Gyncancerdagen lördagen den 2 april 2022.

– Genom vårt Eldsjälspris vill vi lyfta fram och hylla fantastiska människor som outtröttligt jobbar på med att sprida kunskap om gynekologisk cancer; människor som finns där som stöd för patienter och deras närstående när det är tufft; som engagerar sig för att förbättra cancervården och bidrar till att forskningen går framåt. De är alla sanna eldsjälar, och betyder otroligt mycket för så många kvinnor och deras närstående, säger Barbro Sjölander, ordförande i Nätverket mot gynekologisk cancer.

MOTIVERING

”Anna-Maria står för trygghet och stabilitet för patienter med gyncancerdiagnoser som inte har tillgång till de onkologer som fattar beslut om patientens behandling på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Anna-Maria är engagerad och har stor erfarenhet inom gyncancerområdet. Hon upplevs alltid vänlig och tar sig tid till de frågor patienterna har. Det hon inte kan svara på själv är hon snabb på att ta reda på och återkopplar alltid till patienten. Den omsorg hon ger patienterna känns genuin och äkta vilket är otroligt värdefullt för patienten. Anna-Maria är en riktig eldsjäl som brinner för att patienter i Borås ska få den bästa vården!”

Liknande poster

Kirurg, Gynonkolog och SVF-koordinator är Årets Eldsjälar