Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

EU-godkännande för Retsevmo för behandling av avancerad lung- och sköldkörtelcancer

Lilly får Europeiskt marknadsgodkännande för Retsevmo® (selperkatinib), den första behandlingen för avancerad lung- och sköldkörtelcancer med förändringar i RET-genen

 

  • Retsevmo är en oral behandling, framtagen för att hindra cancerceller att växa genom att angripa mekanismen hos särskilda RET-fusionpositiva, avancerade eller metastaserade cancertyper.[i],[ii]
  • LIBRETTO-001 Phase 1/2-studien, på vilken godkännandet baseras, visade att 64% av tidigare behandlade patienter med icke-småcellig lungcancer hade en genomsnittlig responsduration på 17,5 månad. 78,9% av tidigare behandlade RET-fusionpositiva patienter med sköldkörtelcancer hade en responsduration på 18,4 månader medan 69,1% av de tidigare behandlade patienterna med RET-muterad medullär sköldkörtelcancer hade en responsduration som ännu inte fastställts. [iii],[iv]

STOCKHOLM, 22 februari, 2021 – Eli Lilly and Company tillkännagav idag att Europeiska kommissionen har godkänt Retsevmo® (selperkatinib) som monoterapi avsett för:

  • behandling av vuxna med RET-fusionpositiv avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som kräver systemterapi, efter tidigare immunterapi och/eller platinainnehållande kemoterapi.
  • behandling av vuxna med RET-fusionpositiv avancerad sköldkörtelcancer som kräver systemterapi, efter tidigare behandling med sorafenib och/eller lenvatinib.
  • behandling av vuxna och ungdomar från 12 år med RET-muterad avancerad  medullär sköldkörtelcancer (MTC) som kräver systemterapi, efter tidigare behandling med kabozantinib och/eller vandetanib.

[i] Retsevmo (selpercatinib) Summary of Product Characteristics 2021.

[ii] Drilon A, Hu ZI, Lai GGY, et al. Targeting RET-driven cancers: lessons from evolving preclinical and clinical landscapes. Nat Rev Clin Oncol. 2018;15(3):151-167.

[iii] Drilon A, Oxnard GR, Tan DSW, et al. Efficacy of Selpercatinib in RET Fusion-Positive Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2020; 383:813-824.

[iv] Wirth LJ, Sherman E, Robinson B, et al. Efficacy of Selpercatinib in RET-Altered Thyroid Cancers. N Engl J Med 2020; 383:825-835.

Läs mer i pressmeddelandet här

Liknande poster

NT-rådet: Opdivo i kombination med kemoterapi vid neoadjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer

Rybrevant plus lazertinib minskade sjukdomsprogression eller död vid lungcancer jämfört med osimertinib

Rybrevant kan minska risken för progression eller död vid icke-småcellig lungcancer