Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Danderyds sjukhus optimerar cancerpatienter fysiskt och psykiskt inför operation − hoppas minska risken för komplikationer och återfall

I ett nytt forskningsprojekt vid Danderyds sjukhus undersöks hur patienter på bästa sätt kan förberedas fysiskt och psykiskt inför en tjocktarms- eller ändtarmscanceroperation. Forskningsteamet hoppas kunna minska risken för allvarliga komplikationer och senare återfall av cancer.

Tjocktarms- eller ändtarmscancer, även känt som kolorektal cancer, är en av de vanligaste cancerformerna i Sverige. En majoritet av patienterna opereras med syfte att bli friska från sjukdomen, men komplikationer efter kirurgi är vanliga, innebär långa vårdtider och ökar risken för senare återfall av cancer. Optimering av fysisk och psykisk funktion innan kirurgi kan minska risken för komplikationer och ge en snabbare återhämtning.

− En standardiserad form för hur optimering ska utföras finns inte idag, därför startar vi på Danderyds sjukhus ett optimeringscentrum där patienter i väntan på kirurgi erbjuds optimerande åtgärder. Denna behandlingsform har inte prövats tidigare och vi vill därför undersöka effekten i en randomiserad studie, säger Ulf O Gustafsson, docent, överläkare och forskningsledare på kolorektalsektionen, Kirurgi och Urologi vid Danderyds Sjukhus.

Samtliga patienter med kolorektal cancer som utreds för kirurgi erbjuds deltagande i studien. Ett slumpmässigt urval av drygt 500 patienter sker till en interventionsgrupp där patienterna optimeras, alternativt till en kontrollgrupp där patienter förbereds inför kirurgi enligt nuvarande rutiner. I interventionsgruppen möts patienten av ett forskningsteam bestående av läkare, sjuksköterskor, dietister, farmaceuter och fysioterapeuter, och ges behandling för eventuella befintliga sjukdomar, undernäring, överkonsumtion av alkohol och tobak, genomgår ett träningsprogram och får psykosocialt stöd inför operationen.

− På Danderyds Sjukhus har vi ett av Sverige största centra för kolorektal cancerkirurgi med korta utrednings- och vårdtider. Genom detta forskningsprojekt vill vi nå ännu bättre resultat genom att utnyttja tiden innan operation för multimodal optimering. Om optimering inför kirurgi minskar komplikationer och förkortar vårdtider kommer modellen att kunna användas också av andra opererande specialiteter. Detta skulle innebära en stor förbättring för sjukvården i stort, säger Ulf O Gustafsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf O Gustafsson, Docent, Överläkare, forskningsledare kolorektalsektionen, verksamhetsområde Kirurgi och Urologi, Danderyds Sjukhus, 08-123 565 91, [email protected]

Presstjänsten Danderyds sjukhus, 08-123 562 77, [email protected]

Liknande poster

Europeiska kommissionen godkänner Teysuno för metastaserad kolorektal cancer

Uppdaterade resultat för total överlevnad från fas II-studien TASCO1 med Lonsurf + bevacizumab i första linjen för patienter med icke resektabel mCRC

ESMO Virtual Congress 2020: BRAFV600E-MUTANT mCRC