Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

ESMO Virtual Congress 2020: BRAFV600E-MUTANT mCRC

ON-DEMAND
From Monday, 14 september, 09:00 CET

Co-chairs
Professor Eric Van Cutsem
Professor Fortunato Ciardiello

Evolution of the treatment landscape:
a review of the latest data in BRAFV600E-mutant mCRC
Fortunato Ciardiello

Maximising treatment outcomes in BRAFV600E-mutant mCRC:
A case study-based discussion
Alfredo Falcone
Sebastian Stintzing
Julien Taieb

What’s next?
Future perspectives for BRAFV600E-mutant mCRC
Eric Van Cutsem

För mer information och kontakt klicka HÄR

Liknande poster

Ebvallo får EU-kommissionens godkännande som första allogena T-cellsbehandling någonsin för vuxna och barn med EBV+ PTLD

CHMP ger ett positivt utlåtande för Ebvallo för behandling av Epstein-Barrvirus-positiv post-transplantation lymfoproliferativ sjukdom

5-års data är nu publicerade för Braftovi® (enkorafenib) och Mektovi® (binimetinib) vid BRAF-muterat metastaserat eller lokalt avancerat malignt melanom1