Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

CHMP ger ett positivt utlåtande för Ebvallo för behandling av Epstein-Barrvirus-positiv post-transplantation lymfoproliferativ sjukdom

Södra SAN FRANCISCO, Calif. & CASTRES, Frankrike. 14 oktober, 2022 – Atarabio (Nasdaq: ATRA) och Pierre Fabre har idag meddelat att EMAs vetenskapliga kommitté för humanläkemedel (CHMP) har gett ett positivt utlåtande och har rekommenderat att EU-kommissionen ska godkänna EbvalloTM (tabelecleucel) som monoterapi för behandling av vuxna och barn från två års ålder som har fått återfall eller har en refraktär Epstein‑Barrvirus-positiv post‑transplantation lymfoproliferativ sjukdom (EBV+ PTLD) och som har fått minst en tidigare behandling. För patienter som har genomgått en solid organtransplantation innebär tidigare behandling kemoterapi, såvida inte kemoterapi var olämplig.

”Dagens positiva CHMP-utlåtande är ett stort steg framåt för Ataras produkt, som är den första i sitt slag. EbvalloTM avser att behandla en ultrasällsynt och aggressiv cancer där det saknas godkända behandlingar samtidigt som den ger ytterligare validering för vår unika allogena EBV T-cellsplattform”, säger Pascal Touchon. VD och koncernchef för Atara. ”Om den godkänns kommer EbvalloTM att vara den första allogena T-cellsterapin någonsin. Den har potential att förändra behandlingsparadigmet för patienter med återfall eller refraktär EBV+ PTLD som står inför en dålig prognos med en medianöverlevnad på bara veckor till några månader.”

Läs hela pressmeddelandet här

Liknande poster

Ebvallo får EU-kommissionens godkännande som första allogena T-cellsbehandling någonsin för vuxna och barn med EBV+ PTLD

Läs mer...

5-års data är nu publicerade för Braftovi® (enkorafenib) och Mektovi® (binimetinib) vid BRAF-muterat metastaserat eller lokalt avancerat malignt melanom1

Läs mer...

Resultaten för CONTROL studien visar förbättrad tolerabilitet med Nerlynx med de undersökta metoderna för diarréprofylax

Läs mer...