Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

”Cancerscreeningens nytta är kraftigt överdriven”

DN Debatt Repliker. ”Cancerscreeningens nytta är kraftigt överdriven”

REPLIK DN DEBATT 31/7.

Hans-Olov Adami, cancerepidemiolog: Ett tungt argument mot screening är överdiagnostik av cancer som utan screening aldrig skulle upptäckts under individens återstående liv – än mindre varit bidragande dödsorsak.

Läs hela repliken här

Läs tidigare replik här

Läs Debattinlägget här

Liknande poster

”En vetenskaplig och klinisk sanning att tidig upptäckt av cancer räddar liv”

Läs mer...