Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

”Cancerscreeningens nytta är kraftigt överdriven”

DN Debatt Repliker. ”Cancerscreeningens nytta är kraftigt överdriven”

REPLIK DN DEBATT 31/7.

Hans-Olov Adami, cancerepidemiolog: Ett tungt argument mot screening är överdiagnostik av cancer som utan screening aldrig skulle upptäckts under individens återstående liv – än mindre varit bidragande dödsorsak.

Läs hela repliken här

Läs tidigare replik här

Läs Debattinlägget här

Liknande poster

”En vetenskaplig och klinisk sanning att tidig upptäckt av cancer räddar liv”