Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

”En vetenskaplig och klinisk sanning att tidig upptäckt av cancer räddar liv”

SLUTREPLIK DN DEBATT 31/7.

Tre cancerexperter: Vi har en förhoppning och ser med spänning fram emot att regeringens ”Tillgänglighetsdelegation”, med den förra cancersamordnaren i spetsen, ska lyckas bidra till en rättvis och jämlik vård i hela landet.

Läs hela slutrepliken på DN Debatt här

Liknande poster

”Cancerscreeningens nytta är kraftigt överdriven”