Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

”Strukturerad samordning av cancervården ger bra resultat”

REPLIK DN DEBATT 1/8.

Hans Hägglund, SKR och Regionala cancercentrum: Vi fortsätter att bygga ut vården med ännu större fokus på förebyggande vård och tidig upptäckt.

Läs repliken här