Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

”Många dör i cancer på grund av senfärdiga beslutsfattare”

Tre cancerexperter: Den i särklass billigaste insatsen för att rädda människor från att dö i cancer är prevention och screening.

Trots det brister den preventiva cancervården, vilket leder till att vi nu i väntrummen ser allt fler från socioekonomiskt svagare grupper med avancerade cancersjukdomar. Något som tydligt exponerats under coronapandemin.

Läs hela debattinlägget här